Digitala värdekedjor

Digitalisering av värdekedjor skapar nya möjligheter för företagen. Ett digitalt, öppet och standardiserat informationsutbyte kan användas av företagen för att skapa ökat värde genom att optimera sina processer. Ett sådant informationsflöde kan tex utgöra grunden för planering och styrning av logistik till och inom ett företag.

Introduktion

Här introduceras du till ämnet med hjälp av grundläggande begrepp

Fördjupning

Här kan du hitta exempel hämtade från företag och projekt på hur du kan arbeta med digitalisering

Avancerat

Här kan du gå in på djupet i området och till exempel läsa om forskning