Digitala värdekedjor

Digitalisering av värdekedjor skapar nya möjligheter för företagen. Ett digitalt, öppet och standardiserat informationsutbyte kan användas av företagen för att skapa ökat värde genom att optimera sina processer. Ett sådant informationsflöde kan tex utgöra grunden för planering och styrning av logistik till och inom ett företag.

Introduktion

Här introduceras du till ämnet med hjälp av grundläggande begrepp