Nya affärsmodeller

Nya affärsmodeller kan exempelvis vara produkter som tjänstefieras, underhållstjänster, big data eller cirkulär ekonomi. En investering i en vara eller tjänst kan göras på olika sätt. Även ägande och eventuell drift och underhåll kan göras på olika sätt, vilket kan kallas för olika affärsmodeller.