Samverkan människa – automation

Samverkan eller interaktionen mellan människa och automation är speciellt viktig inom digitalisering eftersom ny teknik måste vara anpassad efter människan. Den nya teknologin måste vara anpassad till människans fysiska och kognitiva förmågor för att möta framtidens utmaningar vad gäller exempelvis användarvänlighet och säkerhet.