Smarta arbetssätt

För att öka digitalisering behövs inte nödvändigtvis dyr och ny teknik. Istället behövs smarta arbetssätt där man använder sig av olika typer av digital information. Det är vad vi menar med smarta arbetssätt.