Visualisering

Området handlar om att hitta nya effektiva arbetssätt genom exempelvis projektering av digital information i verklig miljö och vägledning på distans. Visualisering innebär att till exempel AR och VR används som informationskanaler. Även Hologram kan vara ett sätt att visualisera information.