Det attraktiva arbetet i Smarta Fabriker

Vad är en smart fabrik? En smart fabrik handlar om framtidens produktion, nyindustrialisering och digitalisering av industrin. En smart fabrik innehåller den senaste tekniken, är uppkopplad mot molnet, kan övervakas från en smartphone, har en digital tvilling för virtuell simulering osv. Men en smart fabrik är även en fabrik som lockar ungdomar att söka sig till tekniska studier för att sedan arbeta inom industrin. En smart fabrik är en attraktiv och hållbar arbetsplats med goda arbetsförhållanden som ger Sverige konkurrenskraft och förnyelse och det belyser detta inlägg.

I demonstratorn för en smart fabrik som byggdes av studenter ihop med företag under våren 2017 är det attraktiva arbetet viktigt. Det spelar ingen roll hur smart en fabrik är om ingen vill jobba i den. För att förklara vad som menas med attraktivt arbete i en smart fabrik listats några viktiga faktorer nedan.

  • Utnyttja digitaliseringens möjligheter genom att skapa vinster för både medarbetaren och företaget, till exempel genom nya arbetssätt, god arbetsmiljö, stimulerande arbete och kompetensutveckling.
  • Använd industriell digitalisering som ledord för att bli en attraktiv arbetsgivare.
  • Fabriken är normkritisk och inkluderande. Etnicitet, kön, ålder eller funktionsnedsättning skall inte begränsa framtidens medarbetare i fabriken.
  • Digitalisering kan göra fabriker smartare genom att ta bort farliga och repetitiva arbetsmoment.
  • Det är inte säkert att digitalisering gör att fabriken blir bättre för miljön men tänk alltid på möjligheterna att göra fabriken mer miljösmart.
  • Smarta arbetssätt som tex remote guidance gör att företag kan spara pengar när en expert ska hjälpa en novis. Experter slipper även resa runt vilket både är bra för miljön och sparar tid.
  • Visuell planering gör medarbetaren mer produktiv och företaget mer lönsamt genom tydligare mål och mer fokuserat arbete.
  • Viktigt att ha med sig att digitalisering inte är frälsningen utan ett verktyg. Man måste även vara medveten om att digitalisering kan leda till konsekvenser man inte förutsåg, så som exempelvis kognitiv stress. 

Nedan följer en film där SKF beskriver sitt arbete med "World class manufacturing", ett arbete med att skapa det attraktiva arbetet. Filmen är i 360-format och bäst upplevelse får du genom att öppna filmen i Youtube-appen i din smartphone. Du kan även se filmen med VR-glasögon genom att gå in i VR-läge i appen.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-01-29  |  Skriven av Johan Bengtsson