Beslutsguide för flexibel automation

En beslutshandledning för företag som vill automatisera sin produktion, och som har behov av flexibel produktion eller tillverkar i kortare serier. Guiden hjälper till att kartlägga möjligheter för tillverkande företag att automatisera flexibel lågvolymproduktion. Till guiden hör verktyg för noggrannare analys av effektivitet, ergonomi och ekonomi.

Guiden för flexibel automation är ett beslutsstöd för företag som har behov av flexibel produktion eller har produktion i kortare serier, och som vill utvärdera om automation kan öka produktiviteten och ge bättre arbetsmiljö. Klicka på länken för att komma till guiden. Guiden går igenom de frågor som ett företag behöver besvara inför beslut om ökad automation, och består av moduler som hanterar ekonomi, produktionsergonomi och kvalitetsförbättringar.

Arbetssättet i Guiden har tagits fram av projekt ”Producera i Sverige” (Swedprod), finansierat av Vinnova och med bidrag från medverkande företag. Guidens utformning utgår från Produktionslyftets modell för guider.

https://www.edig.nu/swedprod

Swedprod Guide
4 steg från guiden för flexibel automation

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2019-11-25  |  Skriven av Sandra Mattsson