CGM/ABB AB om framtidens hållbara fabrik - attraktivt arbete, AI och miljö

Sandra Mattsson från Chalmers träffar fyra medarbetare på CGM/ABB AB och pratar om framtidens hållbara fabrik. I diskussionen presenterar Sandra ett scenario om hur det kommer att se ut om 5 år. Resultatet nedan visar hur det blev en intressant diskussion om bland annat AI, egenkontroll med Avatarer och miljön som en mänsklig rättighet. 

Scenario - Den hållbara fabriken: Om 5 år är det mest äldre som arbetar kvar i industrin. De yngre har nämligen andra karriärintressen. Den hållbara fabriken måste därför ta hand om sin personal och individanpassa både arbetsinnehåll och stationslayout. För att minska utsläpp och dra ned på kostnader måste den hållbara fabriken ta vara på resurser och vara miljösmart.

Den hållbara fabriken

Scenariot är geografiskt placerat i Norden, kanske Europa. Det kommer definitivt att se olika ut på olika ställen. Kanske kommer många unga att gynnas av individanpassningen, de är vana vid att allting är anpassat.

En viktig del i processindustrin är att många äldre sitter inne med mycket kunskap, eftersom mycket ännu inte är digitaliserat. Om en panna står stilla, måste t ex Åke tillkallas för det finns ingen annan, som vet hur ett specifikt system/maskin fungerar. Det är även så när nya system installeras eller system installeras om, att företagen själva inte vet vad vissa system/processer gör och därför inte ”kan” ta bort delar, även om de inte själva vet vad den processen gör. Ett exempel är ett styrskåp från ABB, som blivit omodernt och ingen vill uppdatera det, eftersom att det gått felfritt och alla andra system är uppbyggda kring systemet.

I vissa fall består operatörer till 40 % eller tom 60 % i USA av äldre personer, som ska gå i pension innan 2025. Det kommer att bli ett enormt kunskapsgap. I Europa byter vi oftare jobb, tänker på att yngre har andra karriärval, vilket innebär att en kunskap inom kontrollrum och dess system inte hinner byggas upp på t ex 3 år. För att anpassa arbetsplatsen efter individer kanske man slopar percentil (normallängd är t ex x), utan istället då anpassar kontrollrumsmiljön efter de som arbetar där nu.

Gällande miljön är det definitivt troligt att fabriker tvingas bli mer miljösmarta, men det måste drivas från staten och regleras via parametrar. 

Folk Vid Bord 9
CGM/ABB AB arbetar med kontrollrumsdesign. På bilden ser vi en av deras smarta lösningar

Centralisering och tjänsteutveckling

I framtiden kommer det troligen att bli mer centraliserat. Företag, som säljer en vara kommer att vara intresserade av att sälja en tjänst och sedan stötta användaren inom den tjänsten. Kanske kommer man att använda sig av abonnemangstjänster i större utsträckning, där man tar betalt i tjänster och inte installerar något fysiskt. Inom fastighetsmarknaden och det marina kommer t ex fler tjänster där små kontrollrum blir en del av större och det finns t ex ett team, som kan åka ut till en rigg för att lösa problem (istället för att det finns experter ute på varje rigg). Alternativt så kanske det finns ett exo-skeleton på plats, som man kan koppla upp sig mot per distans.

Däremot är det mest intressanta ur ett business-perspektiv just fordonsindustri, där det inte finns kontrollrum och där man måste designa från scratch. Där kommer det säkert också att gå snabbare eftersom t ex övervakning av autonoma bilar verkligen behövs och tekniken redan finns.

Robot som hälsar dig välkommen

Vi fördjupar oss i följande scenario: Elsa is a 67 year old assembly worker, that enjoys to ride her bicycle. In her spare time she reads a lot about leadership and is involved in the company union.

When Elsa arrives to the factory, she is greeted by a digitalized voice in the entrance.

- Hello Elsa, you seem eager today!

It is her phone (connected to GPS) that identifies her and the video recognition software identifies her pace walking towards the entrance.

When she walks through the halls, a calming tune is playing. Large screens show her the forest outside (recorded by cameras outside) and she can almost smell the damp air (since it was previously raining).

Det här är en snygg framtidsbeskrivning, och dessutom finns ju tekniken för det. Problemet är hur de olika systemen ska prata med varandra. Det absolut enklaste är nog att sätta in en robot, som hälsar alla välkomna och som är kopplad till huset (och inte någons mobil eller armband). I Japan t ex finns det robotar som är bra på ansiktsigenkänning, så det skulle absolut vara möjligt.

Detta skulle också kunna avhjälpa problemet när någon glömmer en nyckel. Roboten kan också läsa av den fysiologiska statusen på personen och på det sättet garantera säkerheten i ett kärnkraftverk t ex tala om att nej du är för trött, du får inte jobba idag. Kamera-tekniken är också välutvecklad.

Board 1364650 1920
Kommer framtidens robot att hälsa dig välkommen? Källa: Pixabay

Miljön utanför visas på skärmar på väg in i fabriken och i kontrollrummet

Gällande fönster och miljön utanför är det en jättebra lösning. Tänk de som sitter inne i kontrollrummet och aldrig ser hur det ser ut utanför. Det vet vi ju alla att när det är fint väder ute, så vill man ju titta ut genom fönstret varje gång man kan. Detta kan definitivt öka välbefinnande och öka medvetenheten om världen utanför.

Däremot kan det vara problematiskt med dagsljussimuleringar. Vi har läst studier som både talar för och emot att det är bra i en 24/7 miljö. Kanske stör det operatören, så att välbefinnandet blir sämre. Det vi kommit fram till är i alla fall att man kan ändra ljuset innan man ska gå hem på morgonen genom att simulera en solnedgång 30 min innan hemgång, då kan man få ner melatonin-nivån. Kanske kan man öka ljuset vid en nödsituation, eller så hinner inte melatonin-produktionen öka innan nödsituationen är över. För att veta vilken lösning vi ska implementera, måste det testas vidare. Däremot kan vi implementera den med hjälp av ljus i taket.

Egenkontroll med en personlig Avatar

Något som också är intressant är den personliga Avataren, man kan skapa. Kanske kan man anpassa den själv via en app, vilket gör att man ger operatören en känsla av att den kontrollerar sin egen vardag. Detta skulle också ge mer engagemang. Om det är en smart AI, så kan man bygga en relation med den, så att det kan bli en dialog. 

En förbättrad relation mellan arbetsgivare och operatör

I scenariot till den hållbara fabriken gäller följande; varje operatör:

Har ett personligt träningsprogram (varje dag). Om operatören följer det, får hen gå hem tidigare (t ex på fredagen).

Är med och planerar sina arbetsveckor.

Kan ansöka om plötsliga förändringar.

Kan föreslå förbättringsförslag. Om förbättringsförslaget är lyckat blir det enklare att få igenom plötsliga förändringar.

Detta regleras av en AI, som tar hänsyn till arbetsschema för operatörer, kundordrar, planerat underhåll samt operatörernas välbefinnande.

Här kan det verkligen skilja sig åt beroende på kulturer. I Texas t ex så ratades alla våra idéer om förbättrad miljö. Kanske arbetar man i kontrollrum för att slippa röra sig. Och varför skulle någon bry sig om hur mycket jag rör på mig? Det kan alltså bli två läger, där några tycker det är bra och några totalt ratar idéerna. Vi möter ofta ”Vi har gjort så i 30 år”, så varför ska de ändra sig. Däremot kan man se skillnad i kulturer, där de yngre är mer medvetna om att de behöver röra sig och därför är mer rörliga (de går ut oftare och kollar eller erbjuder sig att gå ut och lösa problemet).

Däremot är det absolut en lösning att operatören istället får gå hem tidigare. Istället för att alla tvingas, så ger man operatörer ett incitament att vilja träna. Så gör ju redan poliser och brandmän, som måste träna på jobbet för att klara av det, gör man inte det är man inte en lämplig polis t ex. Samma sak gäller förbättringsförslag, att man i så fall har en fördel om man bidrar med förbättringsförslag, som är lyckade. Då skulle det bli en helt annan relation mellan operatör och företag. Det blir också lättare att planera resurser. Data gällande arbetsmiljö och prestanda skulle också kunna användas för att styrka förbättringsförslag. 

Miljö är en mänsklig rättighet

Synen på miljö kanske ändras snabbt om staten går in och reglerar. Det behövs ett holistiskt perspektiv och flera företag, som redan har en strikt miljöpolicy kan involveras i förbättringsarbetet. Här, liksom inom andra områden, krävs att företag bättre delar med sig av sin kunskap, så att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar.

Kanske kan förbättringsförslagen vara kopplade till miljöaspekter, vilket skulle ändra synen på miljö på företaget och i företagskulturen. Med planering av AI kan man t ex jobba hemifrån om det är bättre för miljön, samt arbeta med förebyggande underhåll, som en del av arbetet.

Utmaningar

Inom processindustrin är man inte villig att dela med sig av kunskap, men genom att dela t ex processkunskap via maskiner eller välbefinnande kan man öka produktiviteten tillsammans.

Framtida utmaningar, som krävs för att nå scenariot är:

  • IT standards: Eftersom lösningarna kräver interoperabilitet och IT standarder, krävs också ett gemensamt tag.
  • Hitta mönster i befintlig data: Vi har i flera år blivit bättre på att samla ihop data, nu måste vi förstå vad den datan betyder. Om vi kan identifiera mönster t ex koppla välbefinnande, arbetsmiljö och prestation kan vi bygga bättre förutsättningar.
  • Stöd för GDPR: Ett problem för oss i insamlingen av data kommer att vara GDPR. Hur ska vi dela den här typen av data med våra kunder utan att det stör de nya reglerna och hur ska AI:n fungera.
  • Tjänsteutveckling: Det krävs smartare lösningar och tjänsteutveckling för att lättare koppla vår produkt till våra kunder. Om vi utvecklar tjänster för välbefinnande kan vi enklare samla in data och enklare sälja in nya produkter, som gör det bättre för våra kunder. För att åstadkomma detta behöver vi utbilda våra kunder. De kan idag inte tillräckligt mycket om organisation och psykosocialt beteende för att ta rätt beslut gällande placering av processer eller att ljudnivån inuti kontrollrummet, som styrs av människorna i rummet faktiskt är ett av de största problemen för arbetsmiljön och individens koncentration.
  • Samarbete: Experter inom flera områden behöver gå ihop för att lösa välbefinnande och miljöproblem.
  • Statligt stöd: För att genomföra miljömässiga och arbetsmiljömässiga förändringar krävs nya statliga regler och föreskrifter. 
Workshop
CGM workshop i kontrollrumsmiljön med Eric Wagner, Pierre Skönnegård, Fredrik Hedin och Jeton Partini

Hur CGM kan vara en del av lösningen:

CGM arbetar hela tiden med att förbättra sin design och tror att de själva behöver utveckla sina tjänster för att skapa bättre lösningar tillsammans med sina kunder. Något de kan bidra med och som kommer att krävas är:

  • Utbildning: Mer kunskap inom organisation och välbefinnande krävs för att våra kunder ska förstå värdet i kontrollrumsdesignen. Det finns ett stort värde i personalens kunskap varför deras hälsa och effektivitet är högsta prioritet.
  • Personaliserad HMI: I Operation Activity Center eller Operator Wellbeing Service kan CGM samla in arbetsmiljödata kopplat till en operatör idag. Det här är kopplat till koldioxidnivå, temperatur, arbetsljus och ljusnivå. Gränssnittet som redan finns kan utvecklas och individualiseras för att operatören ska få högre egenkontroll i sitt arbete. 

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-04-26  |  Skriven av Sandra Mattsson