Digital mätning av medarbetarnöjdhet i realtid

Oavsett om ni som företag aldrig genomför medarbetarenkäter, genomför dem för sällan, har stora organisationsförändringar framför er eller känner att personalen önskar snabbare feedback kan ett digitalt verktyg för mätning av välbefinnande i realtid vara lösningen för er. I projektet FöretagsLyftet i Väst lät vi företag testa verktyget under en sexmånadersperiod med goda resultat.  

En digital temperaturmätare för personalens välbefinnande som ledningen kan följa i realtid

FöretagsLyftet i Väst, ett kompetensförsörjningsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden i regi av Göteborgs Tekniska College, märkte tidigt i projektperioden att intresse fanns bland de deltagande 55 företagen för snabb mätning och återkoppling av personalens välmående. Att göra medarbetarenkäter en gång om året, eller än värre vartannat år, passar inte förändringspositiva företag och ett behov uppstod att snabbt och enkelt kunna se hur personalen mår i realtid och att kunna fokusera på de områden som kräver uppföljning. Projektet kom i kontakt med Winningtemp, en leverantör som använder en revolutionerande teknik för att skapa framgångsrika och välmående arbetsplatser.

Winningtemp har utvecklat ett verktyg som via en snygg, enkel och användarvänlig mobilapp mäter utveckling och välmående i realtid hos personal. Tekniken är automatiserad och kräver minimal tid av chefer och medarbetare. Några av de effekter som uppnås är att hitta proaktiva åtgärder för att öka motivation, förhindra tapp av talanger och förebyggande hantering mot stress eller kränkande särbehandling. Mätningen täcker områden såsom ledarskap, delaktighet och personlig utveckling.

Fyra korta frågor skickas till medarbetarna varje vecka, eller så ofta som företaget bestämmer, och personalen svarar med hjälp av smileys. Det tar cirka en minut i anspråk och allt hanteras enkelt via en mobilapp. Har personalen inte tillgång till mobiler kan frågorna även besvaras via mejl. På många arbetsplatser har personalen dock inte tillgång till egen dator så på några arbetsplatser löstes det med en gemensam dator som var lättillgänglig eller via stämpelklockan. Ledningen kan sedan följa enkla, visuella temperaturmätare och rapporter som i realtid ändras utifrån vad medarbetarna svarar på den senaste undersökningen. Genom Winningtemp kan företaget sedan även få förslag på åtgärder. Det är dessutom möjligt att använda verktyget till att ge feedback kontinuerligt, skicka beröm och återkoppla.

Deltagande företag 

 För att delta krävdes av företagen att de diskuterade syftet med att delta och vilka effekter de trodde verktyget och arbetssättet kunde ha på organisationen. De skulle sedan delta i piloten under 6 månader, genomföra täta undersökningar i personalstyrkan, samt arbeta med de eventuella förbättringsområden som upptäcks. Det krävdes även att de skickade en Excelfil på vilka som skulle delta till leverantören. I erbjudandet ingick sedermera uppstart, utbildning, support och en utvärdering av resultatet.

Inför pilotstart

Ett företag förberedde sig på följande sätt:

Bakgrund

Idag saknar vi verktyg för att mäta personalens välmående. Vi har heller inga andra konkreta metoder att mäta eller uppskatta personalens engagemang, motivation och i vilken utsträckning de är medvetna om betydelsen av egna aktiviteter och hur de bidrar till att nå våra mål.

Syfte

Öka organisationens effektivitet genom att mäta personalens välmående, engagemang och motivation samt utifrån resultatet genomföra aktiviteter och vidta åtgärder.

Förväntade effekter

Att få en bra och tydlig helhetsbild över organisationens status/välmående och personalens engagemang och motivation för att snabbt kunna identifiera möjligheter till förbättring och kunna vidta åtgärder. Genom att delta i projektet är vår förhoppning att vi ökar delaktigheten och förståelsen kring hur vi påverkar varandra både positivt och negativt. Att vi tar lärdom och utvecklar individ och organisation i rätt riktning.

  • Helhetsbild
  • Identifiera specifika problem
  • Status i realtid
  • Tidseffektivt
  • Snabb respons på gjorda insatser

Vi har inga färdiga planer på hur vi ska åtgärda eventuella problem/förbättringsområden som uppdagas i samband med detta projekt. Vi kommer ha löpande diskussioner och målsättningen är att vi ska vara en välmående organisation där vi alla trivs och gör ett bra jobb, når våra mål och ständigt förbättrar vår prestanda.

Utvärdering

De, och andra företag med dem, har visat på stor nöjdhet. Ett företag beskrev verktyget på följande sätt: 

Vi har provat Winningtemp på vårt företag sedan årsskiftet och kan verkligen rekommendera det. Det är precis så bra som det beskrivs! Det ger väldigt bra överblick! Tack vare anonymiteten i systemet kommer det fram tankar och åsikter som legat dolda. Vi har nu en möjlighet att agera för att förbättra arbetssituationen/trivseln för alla våra kollegor. När en åtgärd är ”genomförd” så ser vi inom några veckor hur resultatet i Winningtemp stiger i den grupp som berörts. Kul med sådan feedback som komplement till den man får öga mot öga. Tummen upp, helt enkelt! Vi har just beställt en fortsättning på Winningtemp för egna medel.

Det som har angivits ha negativ effekt på användning har varit dålig förankring av verktyget hos personalen, samt dålig planering av implementering och uppföljning. Har man arbetat väl med förberedelse, inkludering och uppföljning bör dock dessa problem kunna undvikas. 


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-04-23  |  Skriven av Erica Blom