Digital mognadsgrad

Nya digitala teknologier möjliggör snabbare delning och spridning av information i framtidens fabriker. Just denna mer effektiva integrering av informationssystem är en av de stora fördelarna inom Industri 4.0. På så sätt kan medarbetare få rätt information vid rätt tillfälle, och därmed skapas förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Det är dock långt ifrån enkelt att införa nya digitala teknologier. Genom att bedöma den digitala mognadsgraden på företaget kartläggs nuläget. Det möjliggör planering för nya utvecklingsområden, där högre mognadsgrad och nya förmågor skapas på företaget för att ta sig an framtida informationsbehov.

Fyra aspekter – områden att ta hänsyn till

Det finns fyra aspekter att ta hänsyn till:

  • Resurser
  • Informationssystem
  • Organisationsstruktur
  • Kultur

Även om Industri 4.0 generellt fokuserar på de tekniska lösningarna, är det viktigt att ta hänsyn till mer sociala aspekter på företaget för att lyckas. Därför är det viktigt bedöma den digitala mognadsgraden utifrån olika aspekter.

Digital mognadsgrad

Resurser avser företagets verktyg och maskiner, samt dess spårbarhet och kommunikation, men även medarbetarnas förmåga att använda dessa resurser och digitala hjälpmedel. Informationssystem avser integrationen, användandet och kvalitetssäkrandet av system som kan samla, analysera, dela, och presentera information. Utöver dessa mer tekniska områden tillkommer även organisationsstruktur som stöttar ett effektivt samarbete inom värdekedjan och företagets kultur som stöttar ett tankesätt om ständigt förbättrings- och förändringsarbete.

Sex nivåer – för att bedöma mognadsgrad

Inom de fyra olika aspekterna görs olika bedömningar för mognadsgraden. Det finns sex olika nivåer:

  1. Datorisering
  2. Konnektivitet
  3. Visibilitet
  4. Transparens
  5. Prediktabilitet
  6. Adaptabilitet

På nivåerna 1 och 2 (datorisering och konnektivitet) befinner sig företag som har datoriserat vissa delar av operationerna och påbörjat uppkoppling av olika produktions- och affärssystem för att skapa åtkomst till information för fler på företaget.

När vi når nivå 3 (visibilitet), kan vi egentligen börja prata om Industri 4.0. Här börjar vi utnyttja digitaliseringen och medarbetarna får en bättre översikt, tillgänglighet och användning av informationen, till exempel genom digitala tvillingar eller fler beslut som är baserade på data.

Vid nivå 4 (transperans) har företaget skaffat sig bättre förståelse för sin information, till exempel genom realtidsanalyser eller användar- och situationsanpassad presentation av information.

Vid de högre nivåerna 5 och 6 (prediktabilitet och adaptabilitet) använder företaget sin data och information på nya sätt. Med hjälp av prediktiva modeller kan systemen simulera och föreslå beslut eller till och med självanpassa produktionen. Här inkluderas koncept som maskininlärning och artificiell intelligens.

Vid varje ny nivå skaffar sig företaget nya förmågor för att möta olika utmaningar, men den mognadsgradsmässiga målsättningen skiljer sig mellan olika branscher, leverantörskedjor, och företag beroende på olika förutsättningar och behov. Är nivå 4 tillräckligt för er för att kunna agera snabbare vid omställningar, eller behöver ni nå nivå 5 för att upprätthålla en hög konkurrenskraft i framtiden?

Mer information

För dig som vill ta till sig mer information, kan du:

Länk till frukostseminarium där Dan li förklarar lite mer i detalj om digital mognadsgrad


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-05-13  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund