Digital optimering av produktegenskaper

För att effektivt utforska möjliga lösningar när man utvecklar produkter är digitala modeller till stor hjälp. Detta pilotprojekt ska visa hur digitala verktyg kan optimera och utforska möjliga lösningar för produkt och produktion, något som är svårt och kostsamt att göra med manuella metoder. Pilotprojektet kommer visa hur digitala modeller tas fram och vilken tidsbesparing man kan förvänta sig.

Projektet ska utveckla en explorativ metod för utveckling som gör det möjligt att redan i tidiga faser förstå beroenden i en produkt och hitta optimala lösningar. Därmed kan man fatta bättre beslut och risken för kostsamma och tidskrävande omtag sent i processen minskar. Även behovet av fysiska produkter minskar. Produkter kan dessutom lättare optimeras för olika behov, till exempel produktionstekniska aspekter.

Projektet genomförs av Swerea IVF tillsammans med Altair Engineering, EnginSoft Nordic, GKN, Husqvarna, Lamera och Swerea SICOMP.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-05-18  |  Skriven av Karin Wilson