Digitaliserat underhåll med MOST

MOST är ett verktyg som används internt på SKF. I praktiken innebär MOST, att ansluta utrustning till internet och kombinera det med molnlösningar och kraftfull analysteknik. Det här skapar nya möjligheter av mobilitet för SKFs medarbetare, som de ska kunna dra nytta av. Till exempel kan operatörer på en produktionslinje styra parametrar, som linjehastighet och de kan omedelbart se och reagera på larm från mobila enheter, som de bär fastspända på sina underarmar.

SKF MOST

  • SKF MOST är en app som kopplar samman fabriksanställda med dynamiska data från produktionsutrustningen. Därmed blir det möjligt för personalen att samarbeta, lösa problem och förbättra produktiviteten.
  • Appen har ett lättanvänt gränssnitt.
  • Appen ansluter enheter samt samlar in, korrelerar och samordnar data.
  • Med hjälp av SKF MOST kan en ny operatör ställa om en slipmaskin på mindre än två timmar, medan den genomsnittliga tiden för en erfaren operatör, som arbetar på konventionellt sätt är över tre timmar. Detta kommer att spara mycket pengar.
  • Appen ger mervärde i form av kunskapsdelning, snabb och uppdaterad information, problemlösning, förbättrad säkerhet och spårbarhet, mindre spill och rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt.

Koppla upp Data som beskriver maskiner eller tillgångar måste samlas in. För detta ändamål behöver sensorer, apparater, maskiner och annan utrustning anslutas till en central insamlingspunkt – SKF One Global Cloud Collect.

Samla in SKFs One Global Cloud är en databank för kontinuerliga strömmar av data från sammankopplade tillgångar. Den höga kapaciteten och de låga kostnaderna för datalagring och databehandling gör det möjligt att skapa en infrastruktur för enkel och säker tillgänglighet och för smart dataöverföring.

Korrelera Genom att söka korrelationer i tillgängliga data och utföra avancerad analys kan SKF ge djupare inblick i komponenter och maskiner, eller i systemens tillstånd och uppträdande. Sådana analyser, i kombination med SKFs expertis, ger värdefullt underlag för ett enkelt och snabbt beslutsfattande.

Samarbeta Anslutning, insamling och korrelering tillåter en ny typ av samverkan mellan människor, mellan människor och maskiner och maskiner emellan. Maskiner kan övervaka sig själva, analysera resultatet och autonomt optimera driftförhållanden och produktion. Resultatet är högre effektivitet och produktivitet.

MOST kopplar ihop maskiner och människor MOST är ett stödverktyg som SKF har utvecklat för maskinoperatörer. I MOST har principerna för mobilitet, digitalisering och avancerad analys tillämpats på SKFs egna fabriksgolv. I vissa verksamheter kan en medarbetare hantera ett delvis virtuellt produktions­flöde från en smart enhet fastspänd på underarmen.

I början av varje skift loggar medarbetarna in med säker autentisering till MOST-appen och möts av ett enkelt användargränssnitt, som visar fabriksgolvet. En rad symboler representerar de olika maskinerna och operatörerna kan spåra varje lagerprodukt på dess väg genom produktionslinjen. Status för maskiner identifieras med färger. Akustiska varningar ­påvisar eventuella problem. De fabriks­anställda kan via en säker chatt dela information och åtgärda problem direkt, oberoende av var de befinner sig.

Most02
Exempel på hur MOST används

Komplexa maskin- och systemdata visas i förenklad form via ett lätthanterligt användargränssnitt. Medarbetarna sparar tid genom att inte längre behöva förflytta sig i fabriken för att samla in data från olika maskiner och persondatorer. MOST-appen klarar också att sköta veckoöversynen av anläggningens maskiner.

Stor potential Utifrån molnteknik och hantering av stora datamängder går det att genomföra avancerad analys. Detta ger industrin stor potential att göra sina fabriker smartare, vilket betyder högre produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft. Industrin blir smartare genom intelligenta lösnin­gar som omvandlar stora datamängder till värdefull information via anslutning, datainsamling, djupare förståelse och samarbete.

Med den ökande sammanlänkningen av komponenter och ­system genereras stora mängder data. Det behövs en plan för att ­utnyttja denna resurs på bästa sätt. Realtidsanalyser ger kunderna ­underlag för att fatta beslut medan det ­fortfarande finns valmöjligheter. ­Detta sparar resurser och minimerar onödig stilleståndstid.

I filmen demonstrerar Christoffer Malm hur MOST används.

Most03
Avdelningens utrustning skapas i systemet. Utrustningens aktuella status syns på ett överblickbart sätt.

Joakim Strömgren, underhålls-ingenjör på SKF i Göteborg berättar om hur de använder MOST som hjälpmedel vid underhållsarbeten i fabriken.

- Vi lägger in underhållsinstruktioner i systemet vilket gör att vi enklare och snabbare kan uppdatera dem och att vi slipper använda papper. På så sätt vet vi att det alltid är den senaste versionen vi arbetar med. Vi kan på ett överskådligt sett följa upp att underhållen är utförda och har fått en enkel avvikelsehantering.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-04-26  |  Skriven av Sandra Mattsson