Digitalisering ändrar sättet företag innoverar och utvecklas

Digitalisering har förändrat sättet som företag växer och utvecklas. I denna artikel ges exempel på fem sätt som gjort att innovation utvecklas via digitalisering. För att beskriva hur innovation och digitalisering kan kombineras vid en implementering presenteras resultat från en forskningsartikel. Artikeln är baserad på en utbildning som gavs till Fordonskomponentgruppens medlemmar – Kvinnan i Leverantörsindustrin och presenterar ett nytt perspektiv för hur små och medelstora företag kan starta sin digitalisering.

Innovation och organisationsförändringar kopplat till digitalisering

Generellt sätt är en innovation en ny idé eller produkt som har utvecklats ifrån något. Ordet innovation kommer från grekiskans innovare som betyder ”att förnya”. Inom organisationsförändringar handlar innovation om att få medlemmar i organisationen om att bete dig innovativt (Lukoto & Chan, 2016). Ett konstulföretag, Simon Kucher, skrev 2018 en artikel om fem sätt som digitalisering har förändrat innovation. De fem sakerna var:

  1. Ökat fokus på kunden
  2. Kombination av produkt och tjänst
  3. Nya intäktsmodeller
  4. Ökad diversifiering i team och industri
  5. Snabbare och mer effektiva processer

Även om många av punkterna känns självklara är det svårt att omsätta dem till handling, speciellt i ett litet eller medelstort företag (SMF). OECD, en internationell organisation för ekonomi, skriver i sin rapport att SMF kan ha svårt att anpassa digitala lösningar i verksamhet. När digitalisering implementerats i SMF så är det ofta för övervakning eller vid kontroll-funktioner (Moeuf et al., 2014.). Något som är speciellt viktigt är att det måste finnas resurser för organisatorisk utveckling för att ta till sig den nödvändiga och kompletterande kunskapen, vilket SMF ofta saknar. En annan sak som är viktig är att ledarna måste vara tydliga med varför innovationen ska ske samt att SMF måste inse den brådskande vikten av att genomföra en förändring.

Skapa en innovativ kultur i praktiken

En innovativ kultur i praktiken innebär att nya strategier behöver tas fram inom företaget. Kopplat till de första punkterna i listan ovan är en affärsstrategi något som måste utvecklas. Vid utvecklingen är det viktigt att tänka på företagets framtida kunder och sina kunders kunder, liksom är beskrivet i punkt 1 i listan. Detta kan även vara kopplat till punkt 3, att tänka över nya intäktsmodeller. Ett bra exempel på att ta fram en ny affärsmodell är fallet med FM Mattsson, vilka med hjälp av digitalisering, stoppade in en sensor i sina kranar. Detta gjorde att de nådde helt nya kunder och även hjälpte sina kunder att bli mer hälsosamma. Att kombinera produkt och tjänst är något som Skandia Elevator gjort, punkt 2. De ville digitalisera sin produkt och skapade därför en app Grain cloud för att deras kunder skulle kunna ha bättre koll på sitt spannmål.

Något som är en förutsättning för att skapa innovation är att ha effektiva team, punkt 4. Här är det viktigt att ha en forma en strategi för hur en mångfald ska inkluderas i företaget och framför allt förändringskulturen. Det här är något som tas upp i forskningsartikeln. Sammanfattat ska en innovativ kultur möjliggöra:

• Alla medarbetares engagemang

• Konsensus om syfte / mål

• Människor som en nyckelresurs och teknik som en möjliggörare

• Förstå betydelsen och vikten av en individ som deltar i omvandlingen

• Förtroende och känslor

• Positiv feedback - det är tillåtet att misslyckas

Hur börjar man arbeta med detta?

• Forma en strukturerad förändringsprocess både för mål, feedback och medverkan av medarbetare

• Erbjuda digital coaching via t.ex. en ledarapp

• Låt anställda vara chef för en dag

Punkt 5 i listan är något som nästan all digitalisering riktar sig emot, nämligen att skapa bättre och mer effektiva processer. Det handlar om att minska på slöserier och att öka produktiviteten i företaget. Ett bra exempel på detta är Lundqvist Trävaru som ökade sin produktivitet med 300%. Se gärna filmen om deras resa.

Läs hela artikeln Insufficient knowledge in industrial digitalization här.

Läs mer om kursen Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv här.

Referenser:

K. Lukoto, K-Y. Chan, 2016. The Perception of Innovative Organisational Culture and Its Influence on Employee Innovative Work Behaviour. Conference: 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), 10.1109/PICMET.2016.7806707.

Business plan 3219705 1920
Digitalisering förändrar innovationsarbetet i företag

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2020-06-23  |  Skriven av Sandra Mattsson