Hur blir vi ett normkritisk och inkluderande företag?

I den här artikeln introduceras du till begreppet en normkritisk och inkluderande arbetsmiljö. Här finns också en länk till en checklista som beskriver hur du kan arbeta vidare för att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Genom att ändra ditt språk och beteende i en grupp kan du skapa bättre sammanhållning och därmed öka produktiviteten och kreativiteten i en grupp. Du kan dessutom undvika diskriminering och mobbning. Ur ett digitaliseringsperspektiv är det viktigt att tänka på vad som kan inkludera eller diskriminera på ditt företag. Det kan handla om införandet av en ny teknik eller en ny tjänst. 

Att vara normkritisk innebär att identifiera och analysera de normer som finns i ett företag eller i en grupp. En norm är en icke uttalad regel som gäller i gruppen. Ett exempel på en norm i en projektgrupp kan vara att man alltid kommer i tid eller att man har på sig en viss typ av kläder. 

Att vara inkluderande innebär att alla i en arbetsgrupp ska känna sig sedda och har lika mycket att säga till om. 

Följ länken för att komma till en checklista för normkritiskt och inkluderande arbete från Skatteverket.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-04-04  |  Skriven av Sandra Mattsson