Flow properties of tool steel powders for selective laser melting – influence of thermal and mechanical powder treatments

Vid additiv tillverkning med processer baserade på pulverbäddfusion påverkar pulvers flytegenskaper kvaliteten på slutprodukter och processens effektivitet. I denna studie genomfördes försök att identifiera indikatorer vilka kan beskriva pulvers flytbarhet vid lagerspridning – ett gemensamt steg för alla pulverbäddfusionsprocesser. För detta ändamål utfördes skjuvprov med hjälp av en pulverreometer. Bulktäthet, flödesfunktion och grad av sammanhållning mättes. Resultaten tyder på att det finns en stark korrelation mellan de ovan nämnda parametrarna och flytbarheten hos pulvret vid användning i processen Selective Laser Melting (SLM). Vidare visade det sig att värmebehandling och trumling förbättrade flytbarheten. Värmebehandlingar utfördes i luft vid 150, 200 och 250 ° C under en period av 10 minuter.

Läs hela artikel: http://dx.doi.org/10.1080/0032...


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-03-20  |  Skriven av Karin Wilson