Visualisering med punktmoln på Chalmers

3D-laserskanning gör det möjligt att skapa virtuella representationer av fabriker med hög noggrannhet inom några timmar. De virtuella representationerna är fotorealistiska punktmoln, bestående utav miljontals mätpunkter av ytor i fabrikerna.

Punktmoln Ppulab
Punktmoln i Chalmers lab, Källa: Chalmers

Laserstrålar skickas ut från 3D-laserskannern vilken reflekteras mot närmsta yta. Reflektionen används för att mäta punktens position relativt 3D-laserskannern. Det finns två mätmetoder som används i olika 3D-laserskannrar, time-of-flight eller phase-shift. Time-of-flight är normalt bäst lämpad för avstånd på mer än 100 meter från skannern och phase-shift är normalt bäst lämpad för avstånd på närmare än 100 meter från skannern. Applikationsområdet bestämmer vilken skannertyp som är mest lämplig att använda. Inom fabriker är det vanligtvis avstånd under 100 meter som är aktuella, vilket gör skannrar baserat på phase-shift lämpligast. Varje mätning representerar en punkt på ytan av det närmaste ytan längs mätriktningen. För varje mätning lagrars information om punktens position i x-, y-, z-koordinater och intensitet. 3D-laserskannrar har normalt ett synfält på 360 grader i den horisontella axeln och i den vertikala axeln mellan 300 till 320 grader. Genom miljontals systematiska mätningar i synfältet genereras en fullständig geometrisk virtuell representation inom några minuter. För förbättrad visualisering kan varje mätpunkt kompletteras med information om ytans färg baserat på RGB-färgmodellen, vilken genereras av bilder som kan tas av en inbyggd kamera under varje skanning. 3D-laserskandata från flera positioner sätts ihop genom en registreringsprocess för att skapa ett komplett punktmoln av fabriken. Punktmolnet kan editeras och exporteras beroende på användningsområdet.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2017-10-05  |  Skriven av Sandra Mattsson