Göteborgs Spårvägar digitaliserar sitt underhållsarbete

Med 160 kilometer spår och över 250 vagnar i trafik utgör Göteborgs Spårvägar stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Mycket att hålla reda på och därför har företaget satsat på ett nytt och framtidssäkrat underhållssystem.

Redan på 1980-talet införde Göteborgs Spårvägar sitt första digitala underhållssystem, till stor del med hjälp av egna resurser. Det har kompletterats och byggts på under åren men det blev allt krångligare att hantera och begränsningarna blev allt tydligare. På initiativ från underhållsteknikerna själva startade under 2012 arbetet med att handla upp och implementera ett digitaliserat och framtidssäkrat underhållssystem.

– Vi hade en bra bild av behoven i vår verksamhet, säger Khenny Hermansson, produktionsplanerare på Göteborgs Spårvägar. Vi ville bland annat öka spårbarheten för att hålla koll på vem som gör vad. Vi ville komma bort från manuellt arbete och utskrivna listor. Det skulle bli enklare och roligare för våra medarbetare.

Göteborgs Spårvägar valde att satsa på Infor EAM som är marknadens största molnbaserade underhållssystem. Prevas är nordisk återförsäljare av Infor EAM och de anlitades för att sköta implementeringen. Från Prevas sida har Håkan Sjöberg varit ansvarig för projektet.

– Det gick inte att arbeta vidare med det befintliga systemet på ett effektivt sätt, vår kund hade svårt att få ut den data som de behövde, säger Håkan Sjöberg. Infor EAM är enkelt att komma igång och arbeta med. Samtidigt är det skalbart, ny funktionalitet kan adderas för att klara av framtida förändringar och utmaningar.

Spårbarhet och mobilitet underlättar

Göteborgs Spårvägar har tre underhållsdepåer i Göteborg – Rantorget, Majorna och Slottsskogen. För att kunna ta hand om den nya vagnsmodellen M33, som ska börja levereras under 2020, byggs även en fjärde depå på Ringön. Underhållssystemets uppgift är att hålla reda på över 250 vagnar tillsammans med material och reservdelar. Infor EAM ger spårbarhet på komponentnivå och underlättar även arbetet för de cirka 270 tekniker som använder systemet.

– Vi har blivit effektivare i våra överlämningar, säger Khenny Hermansson. Tidigare kunde vi till exempel hänga upp en motor som skulle momentdras, någon påbörjade arbetet men hann inte avsluta under sitt arbetspass. Den tekniker som tog över visste inte vad som var gjort och fick därför börja med att kontrollera de tidigare momenten.

Nu registreras alla arbeten i Infor EAM, vad som har gjorts och vilka verktyg som har använts. Den ansvarige teknikern signerar det utförda momentet digitalt och nästa person kan ta över utan ställtid. Det molnbaserade systemet ger också helt nya möjligheter till mobila lösningar.

– Vi har servicebilar som utför reparationer ute i stadstrafiken, säger Lalla Fondin, systemförvaltare på Göteborgs Spårvägar. Inom en snar framtid ska våra tekniker kunna felrapportera via en mobilapp och även bifoga foton och video. Större reparationer och underhållsarbeten förbereds i vagnhallen och arbetet kan starta direkt när vagnen kommer in.

05 A8469

Bred förankring i organisationen

Uppbyggnaden av det nya underhållssystemet startade som ett initiativ bland teknikerna på Göteborgs Spårvägar. Under de senaste åren har organisationen fått nya chefer och engagemanget från ledningen har ökat. Nu kommer det tankar och frågor – och även krav – från ledningen. Utvecklingen drivs av en intern arbetsgrupp med personal från flera av företagets enheter, här ingår både tekniker och chefer.

– Det är många som har förslag och idéer, både uppifrån och bland våra tekniker, säger Lalla Fondin. När vi sitter tillsammans och arbetar i gruppen så kan vi enklare avgöra hur vi ska prioritera våra insatser och vad som är praktiskt genomförbart. Det är ett bra sätt att arbeta, det ger förståelse och transparens.

Prevas har som leverantör till Göteborgs Spårvägar stått för implementeringen av Infor EAM och hjälper även med avlastning när det uppstår kapacitetsmässiga toppar i verksamheten.

– Resurserna från Prevas är kunniga och kreativa, vi får hela tiden motförslag och tankar kring hur våra egna idéer kan utvecklas ytterligare, säger Khenny Hermansson. För enkla frågor har vi kunnat få snabba svar och när vi har behövt diskutera större utvecklingspaket så har vi haft en mycket bra dialog.

Kontinuerlig utveckling

Trots att implementeringen av Infor EAM är slutförd så pågår flera utvecklingsprojekt, bland annat integrering av den nya vagnsmodellen M33. När de nya spårvagnarna tas i bruk så måste de vara inlagda i Infor EAM. Det handlar dels om att kunna sköta underhållsarbetet på ett effektivt sätt men även om att sätta upp en struktur för hantering av garantiärenden.

– Bombardier som levererar M33 kommer delvis att arbeta direkt i Göteborgs Spårvägars system, säger Håkan Sjöberg. Det betyder bland annat att de cirka 200 komponenter som omfattas av leverantörens garanti kommer att hämtas in automatiskt.

Ytterligare en potential för framtiden är att Infor EAM kontinuerligt samlar in stora mängder data. Det handlar till exempel om hur många kilometer varje vagn har rullat, och på sikt även antal dörröppningar, start och stopp och så vidare.

– Det är information som kommer att ligga till grund för vårt underhållsarbete, vi kan sätta in åtgärder innan en viss del slits ner eller går sönder. Vi har redan tagit ett rejält kliv framåt och nu ser vi stora möjligheter att addera ytterligare funktionalitet och värde, summerar Lalla Fondin.

Skriven av: Prevas West i samarbete med Göteborgs Spårvägar

05 A8543

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-03-19  |  Skriven av Sandra Mattsson