Hållbar produktion

Denna film handlar om hållbarhet och du får bland annat lära dig om de 17 globala målen och hur man kan tänka kring hållbarhet i industrin. Filmen tar upp de tre perspektiven på hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk och hur de samverkar. Livscykelanalys är ett annat begrepp som diskuteras samt hur digitalisering påverkar hållbar utveckling.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2021-02-25  |  Skriven av Johan Bengtsson