Hållbar utveckling inom NPI-process baserad på koldioxidutsläpp och CSR - Examensarbete

Under våren 2022 genomförde tre studenter från Högskolan i Borås sitt examensarbete på Ericsson i Borås med fokus på hållbarhet. Ericsson har tagit fram hållbarhetsmål kopplade till koldioxidutsläpp där de vill bli koldioxidneutrala senast 2030 och inte har något koldioxidutsläpp alls efter 2040. Detta påverkar hela Ericsson och inte minst organisationen i Borås som främst fokuserar på
NPI (New Product Introduction). Med NPI medföljer framtagning av prototyper som genomgår flera tester innan en produkt eventuellt kommer ut på marknaden. Dessa prototyper ska antingen produceras på plats eller beställas från andra länder vilket bidrar till utsläpp av koldioxid.

Studenterna genomförde en nulägesanalys för att se hur Ericsson i Borås ligger till i målet. De undersökte en specifik produkt där de tog fram en LCA (livscykelanalys). De genomförde även intervjuer för att ta reda på hur de arbetar för att uppnå målen. Utifrån sin studie visar det sig att transporter är en av de största bidragande faktorerna till utsläppen kring den specifika produkten.

Läs mer här.

Exjobb boras
Jessica Popiel, Felix Rönn och Sahar Jorat Hashemi

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2022-08-23  |  Skriven av Matilda Hurtig