Hitta dina vägar till rätt automation

En välgenomtänkt automatisering där samspelet mellan människa, teknik och organisation får ett naturligt utrymme i samband med planläggningen har stora förutsättningar att lyckas. Varje nytt automatiseringsprojekt har sina specifika förutsättningar samtidigt som automation kan vara en sällaninvestering, det kan vara svårt att upprätthålla beställarkompetensen. Läs artikeln om Skandia Elevator – Hur de halverade processtiden tack vare automation via länken här under. Detta är ett exempel på hur man kan ta hjälp av organisationer inom innovationssystemet som finns till för att stötta i komplexa situationer.

Genom IDC West Sweden fick Skandia Elevator information om Robotlyftet och genomförde en förutsättningsstudie och fick sedan beviljat en automationscheck. Tillsammans med en coach från Robotlyftet diskuterade de vilka moment i produktionen som skulle passa för en automation. Det landande i en investering av en kollaborativ robot för en svetsapplikation som nu finns installerad. Företaget lyckades gå från en processtid på sju minuter till tre minuter per enhet. Dessutom resulterade arbetet i en bra arbetsbalans där det varken går för fort eller för långsamt.

Artikeln i sin helhet ger en fördjupning:

Halverade process­tiden tack vare automation - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Robotlyftet finansierades av Tillväxtverket 2018-2021.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2022-09-20  |  Skriven av Sandra Mattsson