Human-Robot-x (HRx); vilka olika typer av interaktion finns mellan människa och robot?

Artikeln beskriver fyra olika typer av integration mellan människa och robot. Human-robot collaboration eller kollaborativa robotar nämns ofta men här beskrivs ytterligare tre typer av interaktion definierade i olika nivåer.

Bilden nedan visar olika nivåer av samverkan mellan människa och robot. Bilden längst till vänster visar en traditionell automationslösning där robot och människa är frånskilda med säkerhetsbur. De andra nivåer beskrivs nedan och bygger på någon typ av samverkan mellan människa och robot.

Nivå 1 Human-Robot Coexisting: Människan och roboten arbetar sida vid sida utan säkerhetsgrindar men har inte någon direkt gemensam arbetsplats eller arbetsstycke.

Nivå 2 Human-Robot Synchronization: Människa och robot har en gemensam arbetsstation men montören och roboten utför inta arbte samtidigt på produkten.

Nivå 3 Human-Robot Cooperation: Människa och robot utför uppgiften samtidigt i samma område men inte på samma produkt eller komponent

Nivå 4 Human-Robot Collaboration: Människa och robot utför uppgiften samtidigt på samma produkt. Delar arbetsplats och arbetsstycke

Hrx
Olika grad av interaktion mellan robotar och människor (Bauer et. al 2016)

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-05-30  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund