Hur kan man stötta operatörens intuition?

Intuition är den process som används när operatören arbetar i normal produktion. För att stötta operatören i det här arbetet krävs att vi förstår vad det innebär. I den här artikeln beskrivs intuition i en casestudie samt vilka implikationer det har på daglig styrning. Artikeln tar även upp begreppet flow samt hur instruktioner ska presenteras för att stötta intuition (och flow). 

Intervjuer och workshops på företaget visade att träning och utbildning är en viktig del av intuition. När man skapar instruktioner som ska stötta intuition bör man tänka på att filtrera information, använda realistiska bilder samt att förklara varför instruktionen ser ut som den gör. I artikeln presenteras en modell över intuition (se nedan). 

Läs artikeln här

Intuition
A description of intuition based on Rasmussen, Kahneman and Endsley. Källa: Sandra Mattsson

Läs mer om Sandras forskning och avhandling här.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-06-18  |  Skriven av Sandra Mattsson