Lärdomar från Tysklandsresa och digitaliseringskurs

I kursen Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv diskuterades vad digitalisering är och nya idéer om hur företag kan digitalisera togs fram. Kursen bestod i två kurstillfällen och en resa till Stuttgart där deltagarna fick möta flera intressanta inblickar i vad Industri 4.0 betyder för tyska företag.

Mercedes
FKG's kvinnliga nätverk utanför Daimler

Ett 20-tal kvinnor från Kvinnan i Leverantörsindustrin, FKG’s kvinnliga nätverk, deltog i kursen i september 2018 som gavs tillsammans med RISE, FKG och Produktion2030. Kursen innefattade en Tysklandsresa som arrangerades av Tysk-svenska Handelskammaren och finansierades av Tillväxtverket. Resan ägde rum 11-13 september och följande företag besöktes Daimler, Schnaithmann, Festo AG & CO, Pilz, Frauhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) i Stuttgart.

På kursen valdes följande begrepp för att beskriva digitalisering:

 • Uppkoppling
 • Förändringsprocesser
 • Dataanalys och -användning
 • Vinst

Möjligheterna med digitalisering fångades vid kursens avslutande dag, se filmen nedan.

Följande tips har deltagarna till företag som ska starta sin digitaliseringsresa:

 1. Alla digitaliseringsresor är olika:
 • Öka kompetensen: företag behöver öka sin kunskap och ledarna är viktiga. De måste förstå vad och hur man kan digitalisera.
 • Minska rädslan: Ge exempel på vad digitalisering är tex låt medarbetare presentera hur de använder en Ipad i arbetet. Alla gör olika och även där kan digitaliseringens möjligheter exemplifieras.

2. Hantera kompetens:

 • Generationsförändring: Både yngre och äldre kan ta lärdom av varandra. Skapa en plats där de kan utmanas och utvecklas tillsammans. Tex kan de unga mer om hur digitaliseringsverktyg fungerar medan de äldre har mycket tyst kunskap om produktionen. En strategi för kompetensförsörjning och hur man attraherar arbetskraft krävs. I Tyskland hade tex många företag lärlingsprogram vilket gjorde att de inte hade problem med kompetens på samma sätt som vi har i Sverige.
 • Omvandling av arbeten: Arbeten kommer inte att försvinna. De kommer istället att omvandlas tex kan monotont arbete bli serviceyrken i industrin. Kunskap inom robotisering, digitalisering och AI kommer att behövas, samtidigt som erfarenhet inom god kundkontakt alltid kommer att vara viktigt.

3. Starta litet:

 • Starta er digitaliseringsresa med lågt hängande frukter tex kan man använda den digitala data som troligen redan finns tillgänglig eller digitalisera data som kopplar ihop två eller tre maskiner.
 • Visa vinsten: Ge konkreta exempel och presentera en affärsidé, då blir möjligheterna tydliga.
Schneitmann
Besök på Schnaithmann

Läs mer om Tysklandsresan här.

FKG, Fordonskomponentsgruppen, har i nuläget 350 medlemsföretag varav 93 procent är SME-bolag. 2015 startade FKG nätverket ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” för att skapa en mötesplats för kvinnor inom fordonsindustrin. Vi hoppas på detta sätt kunna få en bättre förståelse för hur fordonsbranschen ser ut och hur många kvinnor som faktiskt jobbar inom leverantörsindustrin. Gruppen vänder sig till dig som är chef, mellanchef, projektledare, ingenjör eller arbetar med forskning och utveckling på ett eller annat sätt. Vi hoppas kunna förbättra jämställdheten och integrationen. Ett av målen är att få fler kvinnor intresserade av fordonsindustrin.

Kvinnani Lev Logotyppaket

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-11-06  |  Skriven av Sandra Mattsson