Industriell digital infrastruktur

Vad är industriell digital infrastruktur? och hur bygger man den?

Digital infrastruktur kan beskrivas, som en samling informationstekniska och organisatoriska strukturer vars syfte är att ge support till de processer som krävs för att en organisation, industri eller samhälle ska fungera. Den digitala infrastrukturen är ett socio-tekniskt fenomen, det vill säga att den består av både av informationstekniska och mänskliga processer vars samspel både möjliggör och begränsar infrastrukturens kapacitet. Digital infrastruktur i en industriell kontext kan innebära alla de samspelande digitala och mänskliga resurser som ett företag nyttjar för att skapa och använda information (här även kallat data) i syftet att utveckla, producera och underhålla produkter.

Nya krav på högre variation, mindre produktionsvolymer och förändringar i leveranskedjor sätter större krav på moderna produktionsföretag, deras produktionssystems och den digitala infrastrukturens förmåga att kunna anpassa sig till ständiga förändringar. Detta är viktigt då till exempel en liten förändring i en nuvarande produktdesign, kan skapa en stor förändring i den nuvarande produktionsprocessen.

Den digitala infrastukuren och dess förmåga att hantera dataflöden är grunden i den smarta fabriken. Förmågan i en smart fabrik bedöms utifrån den digitala infrastrukturens möjligheter att uppnå hög produktivitet (out-och input-ratio), kvalité (hur man möter designspecifikationer), flexibilitet (förmågan att ställa om i miljöer med ständiga och oförutsägbara förändringar) och hållbarhet (resursförbrukning, välmående och ekonomisk genomförbarhet).

För att få fungerande digitala infrastrukturer och att dataflöden ska kunna skapa värde och i slutändan skapa en ”smart” produktionsmiljö, så krävs det att rätt information kommer fram till rätt plats vid rätt tidpunkt. Dessa flöden kräver standarder för hur informationen ska skapas, lagras, transporteras och presenteras. Standarder skapar ordning genom att aktörer kan förhålla sig till en gemensam struktur och process, på så sätt möjliggör standarder kommunikation och integration mellan både tekniska komponenter och människor.

Reflekterande frågor för industriell digital infrastruktur

  • Hur ser den digitala infrastrukturen ut hos er?
  • Hur väl sammankopplade är dom olika delarna i er digitala infrastruktur?
  • Hur bra förmåga har er digitala infrastruktur att ge stöd till era mål inom produktivitet? kvalité? flexibilitet? Och hållbarhet?
  • Vilka standarder är viktiga att ni förhåller er till idag och i framtiden?
Infrastructure

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2020-04-17  |  Skriven av Victor Centerholt