IoT för skruvförband

Strainlabs tillhandahåller ett nyckelfärdigt system med förmågan att exakt spåra, analysera och rapportera tillståndet för en skruvförband, oavsett placering i världen. För användaren innebär detta att kostnaden minskas genom att t.ex. inspektionsbehovet reduceras samtidigt som applikationssäkerheten ökar.

Strainlabs Edig
Skruvarna är uppkopplade via en router som är kopplad till en server. Status för skruvförbandet kan sedan visualiseras på en dator, mobil eller surplatta.

Strainlabs är ett teknikföretag som har implementerat IoT och Industry 4.0 på skruvförband. Mer specifikt har Strainlabs utvecklat ett system för tillståndsövervakning, tillståndsbaserat underhåll och datainsamling för skruvade fogar. Systemet består av en sensor placerad i en standardbult med sexkantshuvud. Sensorn utför mätningar och överför trådlöst data över en router till en molntjänst för analys och rapportering. Processen är helt automatisk.

Många applikationer består av flera komponenter som är skruvade ihop. Med tiden påverkas skruvförbandets prestanda på grund av naturliga förändringar. Därför har de flesta industrier någon form av inspektion för att undvika fel och efterföljande kostnader samt en förlust av produktionstid som kan uppstå tex på grund av haveri. Inspektion utförs ofta med hög risk och kostnad. Genom att koppla upp skruven och övervaka den kan man spara både tid och pengar och samtidigt minska risken för människor genom att automatisera inspektionsprocessen. Dessutom minskar även miljöpåverkan när du inte behöver transportera dig själv och utrustningsutrustning till skruvförandet.

Strainlabs är ett startup bolag från Lund. Medarbetarna på Strainlabs är specialtekniker inom skruvförbandsteknik, mikroelektronik, radiokommunikation och molnberäkning. I filmen nedan kan du se hur Csaba Madru förklarar hur skruven fungerar.

Vill du veta mer om Strainlabs och produkten gå in på: https://strainlabs.com/


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2019-03-07  |  Skriven av Johan Bengtsson