Kunskapsöverföring med hjälp av film och QR-kod i Smarta Fabriker

Ett problem i många fabriker är att bara en person behärskar en specifik maskin eller kan göra vissa arbetsmoment. Det problemet hade vi även i projektet Smarta Fabriker. Att justera trycket mellan valsarna kunde bara en person göra och så kunde vi inte ha det. Problemet med kunskapsöverföring löstes med hjälp av film och QR-kod.

8061

För att kunna stansa kartongarken till VR-glasögonen konstruerades en rotationsstans i projektet Smarta Fabriker. Stefan Rydén som var ansvarig konstruktör var den enda som visste hur man justerade stanstrycket. Stanstrycket justeras genom att den övre valsens position varieras i höjdled. Det krävs att arbetet utförs i rätt ordning och med rätt verktyg. Stefan lärde på 30 minuter upp de praktiserande gymnasieungdomarna Albin och Fabian från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG). De gjorde därefter en film, en enpunktslektion, där de förklarade arbetsordning och vilka verktyg som skulle användas. För att spela in filmen använde de en smartphone och allt filmades i en sekvens. Det krävdes två tagningar innan de var nöjda med resultatet. De la sedan till undertexter på svenska och engelska. Erfarenhet från tidigare projekt är att ha med undertext eftersom alla inte kan svenska och för att filmen även skall kunna användas i en bullrig miljö.

För att göra filmen tillgänglig laddades den upp på Youtube och länkades till en QR-kod. QR-koden placerades både på maskinen för att möjliggöra just-in-time-lärande och på dörren till säkerhetsburen tillsammans med ett antal andra QR-koder till instruktionsfilmer. För att minimera tiden för driftstopp skall operatören eller underhållstekniken ha möjlighet att titta på filmen innan processen bryts.

Nu kan alltså vem som helst justera stanstrycket genom att titta på filmen och fabriken är inte längre beroende av en persons kompetens. Studenternas film kan ni se nedan.

20200608 075316
QR-kod placerad på maskin.
20200608 075207
QR-koder placerade på dörren till säkerhetsburen.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-01-28  |  Skriven av Johan Bengtsson