Kvalitetskontroll i Monteringsfabriken

Om en verksamhet ska lyckas är det viktigt att eftersträva rätt kvalitet. Detta görs i projekt Smarta Fabriker med hjälp av olika kvalitetskontroller. När en produkt, komponent eller en tjänst skall köpas in förväntas det att den lever upp till vissa krav om den ska kunna konkurrera. En väl fungerande kvalitetskontroll bör inskränka på produktiviteten så lite som möjligt, samtidigt som den identifierar fel så tidigt som möjligt i processen.

I Monteringsfabrikens produktionsprocess säkerställs produktens kvalité genom tre olika moment: scanning av hålprofil på baskomponent, kontroll av monteringsprocessen samt hållfasthetskontroll med skakrigg. För att utföra de två första momenten används en robot (Yumi från ABB) i en kollaborativ applikation, se bild nedan. Robotens huvudsyfte i applikationen är att hjälpa montören under monteringssekvensen och kvalitetskontrollen att använda den vid kvalitetskontroll kom som en naturlig del i applikationen. Stationen är även försedd med en eventkamera som kontinuerligt spelar in och lagrar de 7 senaste sekunderna av monteringsprocessen. Kameran triggas vid eventuella fel i processen och filmen kan därmed användas för vidare felsökning.

Kvaliteteskontroll Monteringsfabriken
Monteringsfabriken med kamera med laser för kvalitetskontroll av geometri (1), kameror i respektive robotarm (2) och eventkamera (3).

Det första momentet, scaning av hålprofil på baskomponent, sker i början av tillverkningsprocessen. Roboten för baskomponenten förbi en kamera från SICK (Trispector 1030) för att läsa av dess hålprofil innan monteringen börjar. Kameran scannar profilen, mäter avstånden mellan de olika hålen i komponenten, och skickar därefter en ok-signal om avstånden ligger innom de förbestämda toleranserna. I fallet att kontrollen inte ger ett godkänt resultat stannar processen och ansvarig operatör noteras om vad som hänt. På detta vis kan man på ett smidigt sätt hitta eventuella fel tidigt i processen tidigt och därmed undvika vad som skulle blivit onödiga kvalitetsförluster på färdigmonterad produkt.

Kontroll Av Basdetalj
3D bild av produktens baskomponent där avstånd mellan hålen (gröna pilar) mäts.

Uppföljning av monteringsprocessen är det andra moment i kvalitetskontrollen. Det genomförs med hjälp av robotens integrerade vision-kameror, se nedan. Efter att montören placerar fjädrarna försäkrar roboten att fjädrarna sitter på plats genom att ta ett kort på fjädrarnas placering och därmed att montören genomfört steget korrekt. Det är av stor vikt att detta kontrolleras i och med att det inte går att se felet senare i processen när fjädrarna är komprimerade inne i produkten.

Kontroll Av Fjädrar
Kontroll med vision att fjädrarna är monterade.

När produkten skall skruvas ihop har roboten ytterligare en funktion, att säkerställa att skruvarna dras i rätt ordning. För att uppnå en fungerande spårbarhet vid insamling av mätdata från skruvdragarna (moment och vinkel) är det viktigt att ha rätt set data för rätt skruv. Detta säkerställs genom att ha en bestämd ordning som skruvarna fästs i. Robotens uppgift blir därmed att se över processen genom att positionera sig själv parallellt med skruvdragaren och ta ett kort. Om inte skruvdragaren befinner sig vid rätt skruv går det inte att starta skruvdragaren, se bild nedan.

Kontroll Av Skruvdragare
Kontroll att skruvarna dras i rätt ordning.

Det sista momentet för kvalitetskontroll är hållfasthetstest med en skakrigg. Detta moment är till skillnad från de andra momenten inte direkt integrerat i själva monteringsprocessen. Moment genomförs på en separat skakrigg och är till för att simulera användning av kund.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2019-05-26  |  Skriven av Johan Bengtsson