Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

I exjobbet undersöktes hur Volvo Trucks kan använda sig av människa-robot-samarbete i sin produktion. En stor del av arbetet var att studera hur interaktionen upplevdes av en operatör samt hur interaktionen skulle gå till (vem gör vad, hur går kommunikationen till).

Robot 507811 1920

I exjobbet diskuteras fördelar och nackdelar med människa-robot-samarbetet. En fördel är att ergonomiproblem kan minskas samt att kvalitet kan ökas. En svårighet är att roboten arbetar snabbare än människan så det är svårt att konstruera en uppgift där samarbete krävs eftersom roboten, om den arbetar i samma arbetsyta som människan, då måste vara långsammare.

För att mäta upplevelsen användes fysiologisk data. Resultat från den mätningen visar att det är viktigt att ta hänsyn till operatören vid design av interaktionen. Detta kan öka motivationen till att använda robotar samt minska rädslan för att arbeta nära en robot.

Läs exjobbet här.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-06-18  |  Skriven av Sandra Mattsson