Monteringsinstruktioner för korta takttider - examensarbete

I produktion med komplexa monteringsuppgifter och korta takttider kan det ibland uppstå kvalitetsbrister eftersom operatörerna inte har fått rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. När fler varianter och kundanpassningar införs i produktionen, blir det allt mer viktigt att säkerställa att den information som presenteras för medarbetarna faktiskt stöttar arbetet.

Operatörer behöver olika information vid olika situationer

Man kan säga operatörer befinner sig i olika situationer (assembly mode). Dessa är när:

 • Operatören lär sig nya saker (learning). Det kan vara en ny operatör under upplärning eller om nya arbetsmoment eller produktvarianter införs. Instruktionerna behöver då stötta ett kunskapsbaserat resonemang, så att operatörerna lär sig arbetets natur.
 • Operatören är under en operativ fas (operational). Här fortlöper arbetet som vanligt och det finns risk att man ger operatören för mycket information som kan störa ett flow. Instruktioner bör innehålla den information som operatörerna behöver för att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.
 • Något utöver det förväntade händer (disruptive). I denna situation behöver operatören sköta ett underhåll eller lösa ett problem som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Informationen som presenteras behöver stötta problemlösning.
Olika faser inom montering (Mattsson et. al, 20192019, se artikel via länk nedan).

Vid korta takttider hinner man inte lusläsa instruktionerna

I den operativa fasen, särskilt vid korta takttider, finns inte tid att läsa till sig mycket information. Arbetet bygger därför till stor del på intuition och erfarenheter. Då behöver man prioritera vilken information som är viktig att presentera. Instruktionerna behöver förenklas så att det går snabbare att ta till sig, till exempel genom att förlita sig på lättolkade symboler, som på bilden nedan. Symbolerna behöver vara distinkta, lätta att förstå, vara språkoberoende, och få till antalet, för att inte bidra till en ökad kognitiv belastning för operatörerna. Vid korta takttider finns ingen tid för förvirring att uppstå. Vid korta takttider är all information är inte nödvändig. Instruktionerna bör vara förenklade, produktspecifika, och presenteras i realtid. Det blir viktigare att tydliggöra och påminna om skillnader mellan monteringarna än att upprepa samma information om och om igen.

Ett exempel på instruktion för korta cykeltider (Vikingsson & Palmqvist, 2019, se examensarbete via länk nedan).

Vad ska man tänka på när man designar monteringsinstruktioner?

Vid kortare takttider blir det viktigt att prioritera vilken information som är viktigt att presentera. Detaljerad information tar för lång tid att läsa. När man designar monteringsinstruktioner för produktion med korta takttider bör instruktionerna:

 • Visa informationen tydligt.
 • Bestå av relevant innehåll.
 • Inte innehålla svår terminologi.
 • Vara enkla att förstå.
 • Kan tolkas snabbt.
 • Stöttar förståelsen för arbetsuppgifterna.
 • Stöttar det dagliga arbetet.
 • Stöttar ett standardiserat arbetssätt.
 • Påvisar ergonomiska riktlinjer.

Mer information

För mer information:

 • Läsa denna forskningsartikel om strategier för kognitiv automation.
 • Läsa detta examensarbete om skapande av monteringsinstruktioner.
 • Läsa detta examensarbete om skapande av monteringsinstruktioner.
 • Läs denna bok som bland annat tar upp metoder för design av instruktioner.
 • Kontakta Dan Li, doktorand inom Information och kunskapsdelning på IMS, Chalmers.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2020-05-13  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund