Omvärldsbevakning som ett strategiskt verktyg för framtiden

Omvärldsbevakning är ett strukturerat sätt för företag att hämta in och analysera information från sin omvärld för att kunna fatta strategiska beslut, som i slutändan stärker företagets konkurrenskraft.

Vem ligger i framkant inom teknikutvecklingen i vår bransch? Hur påverkar en politisk situation i ett land vår leverantör? Vilka sociala aspekter påverkar 90-talister i sitt val av framtida arbetsgivare? Detta är frågor, som kan komma närmare ett svar genom strukturerad omvärldsbevakning.

Vi lever i en värld i ständig förändring. Megatrender som digitalisering, globalisering, urbanisering och hållbarhet sätter högre press på företag att kunna anpassa sig till ständigt förändrade förutsättningar. Då få företag lever i en isolerad miljö, så påverkas företag direkt eller indirekt av dessa förändringar.

Omvärldsbevakning är ett strukturerat sätt för företag att hämta in och analysera information från sin omvärld för att kunna fatta strategiska beslut, som i slutändan stärker företagets konkurrenskraft.

Det går att analysera omvärlden från tre olika ”dimensioner”. Den första dimensionen är det som sker innanför organisationens egna väggar. Den andra dimensionen är vad som händer i organisationens absoluta närvärld, det vill säga aktiviteter kring kunder, leverantörer, konkurrenter osv. Den sista dimensionen är i företagets omvärld, vilket kan beskrivas som något som har påverkan på företaget men något som företag inte kan eller har möjlighet att kontrollera, detta innefattar bland annat faktorer, som samhällsekonomi, demografisk utveckling, sociala trender osv.

News 74594 1920

Ett bra satt att strukturera omvärldsanalys är genom att använda metoder framtagna av Bengt Wahlström*. Den första metoden är sju stegs-modellen. Sju stegs-modellen är ett strukturerat sätt att genomföra en omvärldsanalys. Det är viktigt att göra varje steg i modellen på ett noga och korrekt sätt, detta då kvalitén på varje steg är beroende av det förra steget i processen.

  1. Välj vilket bevakningsområden som ska studeras och vilka sökord som ska användas i sökningsarbetet.
  2. Samla in material kring dom valda bevakningsområdena. Det finns en rad olika sätt att samla in material ifrån. Branschtidningar, sociala medier, mässor och konferenser är några.
  3. Gå igenom det insamlade materialet och gör en bedömning och urval detta.
  4. Gör sedan en analys av materialet.
  5. Gör slutsatser. Vad betyder detta för företaget? Går det att måla upp eventuella scenarios utifrån det analyserade materialet?
  6. Presentera dom slutsatser som gjorts
  7. Gör en utvärdering på arbetet – vad var bra och vad kan förbättras? Behöver vi bredda vår bevakning? Behöver vi komplettera våra sökord?

Två andra verktyg att applicera i sin process är 5% regeln och 80/20 regeln.

5% regeln innebär att företag ska försöka lägga 5% av sin arbetstid åt omvärldsbevakning. Detta resulterar i 2 timmars omvärldsarbete på en vanlig 40-timmarsvecka.

80/20 regeln är en uppskattning av hur ett företag ska fördela sin bevakning mellan bevakningsområden. 80% av dom två timmarna, som läggs på omvärldsbevakning bör läggas på företagets värld och 20% omvärld.

*Wahlström, B. (2015). Försprång: omvärldsanalys i den nya digitala världen. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-11-05  |  Skriven av Sandra Mattsson