Operatörsträning i VR

I samband med den nya snabbt växande batteriindustrin kommer ett stort antal operatörer behöva läras upp under en relativt kort tid för att tillgodose behovet av operatörer. I det här examensarbetet tittar vi på hur detta skulle kunna göras på ett bra och effektivt sätt med huvudfokus på VR.

Två delar behövde undersökas för att kunna avgöra hur utbildningen av operatörer kan förbättras med hjälp av VR. Dessa två delar var ”hur ser utbildningen och upplärningen ut idag?” och ”vilka svårigheter finns?”. Dessa frågor användes sedan för att försöka besvara frågan hur VR kan användas för att förbättra utbildningen och upplärningen. För att ta reda på svaren till dessa frågor intervjuades flertalet personer från både batteriindustrin och utbildningssektorn.

Slutsatsen i arbetet blev att det finns stor potential i att använda VR för att utbilda och lära upp operatörer. Där industrin befinner sig i dagsläget blir det inte bra att använda sig av det då det finns så många andra hinder som måste överkommas först. Men om några år när industrin har stabiliserat sig kan VR vara ett väldigt bra verktyg för att utbilda operatörer.

Hela examensarbetet går att läsa på denna länk:

https://odr.chalmers.se/items/ef35a67d-4623-4b1d-a989-d395711612f8

Alexander Winald
Jacob Gästrin

Microsoft Teams image 31
Jacob och Alexander vilar efter en lång dag av intervjuer

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2023-08-25  |  Skriven av Matilda Hurtig