Processoperationer 4.0 - Samarbete mellan operatörer i en digitaliserad arbetsmiljö

Digitalisering, Internet of Things, Big data, AI och förstärkt verklighet är några exempel på den snabba teknikökningen i områden som påverkar processindustri. Standardoperationer är idag redan automatiserade och kommer att automatiseras ännu mer i framtiden. 

Samarbetet mellan processoperationer innebär att flera discipliner måste enas för att fokusera på problemen. 

Läs mer artikeln  här.

Källa: ABB

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2017-11-15  |  Skriven av Sandra Mattsson