Punktmolnsmodell av Smarta Fabriker

Vilken är originalet? Den fysiska fabriken eller den digitala kopian? En digital kopia av fabriken i form av ett punktmoln har skapats i projekt Smarta Fabriker. Punktmolnsmodellen skapades genom 3D-scanning och modellen kan bland annat användas vid visualisering av produktionen.

20170901 105437
Eric, Sourabh och Daniel från Virtual Manufacturing.

Tillsammans med partnerföretaget Virtual Manufacturing, en leverantör av leanbaserade produktions- och logistikutvecklingstjänster, har projekt Smarta Fabriker skapat en punktmolnsmodell av fabriken. Det tog en halv dag att 3D-scanna fabriken med en laserscanner och scanningen genomfördes av Eric Gustafsson, Sourabh Bhoje och Daniel Johansson. En punktmolnsmodell av fabriken kan till exempel användas för att jämföra verkligheten med en CAD-modell eller göra mätningar.

Filmen nedan visar en punktmolnsmodell av fabriken.

Eftersom fabriken moderniserats och även flyttats efter scanning är svaret på frågan att den fysiska fabriken är originalet i detta fall. Däremot är punktmolnsmodellen bra att utgå från när ändringar skall göras i fabriken och när den skall flyttas till nya lokaler. Till exemplen var den nya lokal på Lindholmen som fabriken flyttades till vid ett tillfälle inscannad och då var det enkelt att placera in den inscannade kopian av fabriken i rummet för att se om och hur fabriken skulle få plats.

Ett annat exempel då den inscannade punktmolnsmodellen är användbar, är om någon av robotarna skall bytas ut. Då skulle CAD-modellen av den nya roboten kunna testas i punktmolnsmodellen för att kontrollera räckvidd och att vi inte får några kollisioner med annan utrustning.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-01-29  |  Skriven av Johan Bengtsson