QR-koder för kortare informationsvägar - examensarbete

Detta är en sammanfattning av ett antal studier som gjordes ute på företag under 2014, studierna resulterade i ett examensarbete och en vetenskaplig artikel.

Qr Truck
QR-koder som leder till en film som visar hur daglig tillsyn av truckar skall göras.

I examensarbetet kan vi läsa att ett kombination av QR-kod och video som instruktionsform är kontextuell, mobil och just-in-time. Att direkt styras till innehållet utan att behöva leta efter information upplevs som positivt. Avståndet användare och information minskar och kunskap blir mer tillgänglig. Att lära på arbetet där användarna ser att kunskapen direkt kan omsättas i praktiken ökar motivationen och därmed effektiviteten. Utbildningsfilm kopplat till QR-kod fungerar väl som ett verktyg för lärande i industrin. Det är kostnadseffektivt, experter behöver inte i samma utsträckning finnas till hands på plats som vid experthjälp eller text- och bildbaserade instruktioner, informationen som lämnas till nyanställda blir standardiserad och eventuellt mer pedagogisk än vid andra instruktionsformer och noviser kan få obegränsad tid med medierad experthjälp.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2017-09-22  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund