Re-Made in Sweden – Partnerskap i hållbarhet

SKF använder 400 000 ton stål varje år globalt, därför är varje chans att undvika jungfruliga material ett steg i rätt riktning. I denna artikel och tillhörande video beskrivs hur Stena Recycling hjälper SKF att nå sina högt uppsatta hållbarhetsmål, genom att erbjuda effektiv återvinning.

SKF i Göteborg tillverkar över en miljon lager per år och återvinningen av slipmull slår nytt rekord. Tack vare samarbetet med Stena Recycling återvinns över 95 procent av slipmullen till nytt lagerstål. Tillsammans sluter de cirkeln och genom återvunnet stål blir produkterna inte bara Made in Sweden utan de blir Re-Made in Sweden! 

– Vårt miljöarbete går ut på att erbjuda energieffektiva produkter till våra kunder, men också att minska miljöavtrycket i den egna produktionen, säger Elisabet Stadler chef MHS och  Exportkontroll på SKF i Sverige. I samband med bearbetning och slipning av rullager i produktionen bildas slipmull, som en restprodukt. Den tas omhand och separeras från skärvätskor, sorteras, upparbetas och kvalitetssäkras för att därefter levereras som råvara till stålverket. I stålverket blir slipmullen nytt stål, som går tillbaka till SKFs produktion. 

Denna återvinningskedja hade inte varit möjlig utan det täta samarbetet med återvinningsbolaget Stena Recycling och stålverket

– Elisabet Stadler, chef MHS och Exportkontroll på SKF i Sverige

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-04-26  |  Skriven av Sandra Mattsson