Roadmap for Sustainable Development for SME - Examensarbete

Examensarbetet genomfördes under projektet Production for Future i syfte att hjälpa små och medelstora företag att komma igång och arbeta mer med hållbar utveckling. Arbetet omfattade samtliga tre dimensioner - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

15 partnerföretag till Göteborgs Tekniska College intervjuades för att få en bild av hur de arbetar med hållbar utveckling i dagsläget och vad de behöver hjälp med. Företagen hade kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete där strax över hälften inte hade någon hållbarhetsstrategi eller hållbarhetsmål.

Slutresultatet för examensarbetet blev en roadmap bestående av sju steg. Roadmap är flexibel så den går att applicera på företag med olika behov. Steg ett är en hållbarhets workshop där de anställda får lära sig om de globala målen, de tre hållbarhetsdimensionerna och cirkulär ekonomi.

Nedan finns de olika stegen i roadmapen.

  1. Hållbarhets workshop för samtliga anställda

  2. Nulägesanalys

  3. Väsentlighetsmatris

  4. Målformulering

  5. Implementering

  6. Genomförande

  7. Uppföljning


Läs exjobbet här!

Nulagesanalys
Ett exempel på en del av nulägesanalysen.
Taghimatilda
Exjobbarna Taghi Moradi och Matilda Hurtig - hoppfulla inför framtiden.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2022-08-17  |  Skriven av Matilda Hurtig