Sekvensplanering och optimering av produktionssystem - examensarbete

Det här examensarbetet ger exempel på hur man kan verifiera och optimera operationssekvenser genom att använda verktyget Sequence Planner (SP). Verktyget vidareutvecklades i exjobbet så att mer komplexa robotsekvenser kan testas i det virtuella produktionssystemet. Resultaten är att sekvenserna från SP kan användas för att implementera och modulera robotar och vissa fixturer (vilket man sedan kan använda vid virtuell driftsättning). I exjobbet användes supervisory control teori så att blocking och deadlock kunde undvikas. 

Exjobb Sequence Planning And Optimization Of Production Systems

Skärmavbild 2018 02 22 Kl 16 39 31
Bild från examensarbetet

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-01-15  |  Skriven av Sandra Mattsson