Smarta monteringsinstruktioner - examensarbete

Manuell montering utgör fortfarande en mycket stor del av det arbete som genomförs inom tillverkningsindustrin. Väl utformade monteringsinstruktioner är en förutsättning för att kunna ge operatörer rätt stöd för att kunna jobba smart och effektivt. Digitalisering skapar möjligheter att använda tex film och AR som stöd för operatören vilket detta examensarbete handlar om.

Fredrik och Niclas
Examensarbetarna Fredrik Svensson och Niclas Busck.

I projekt Smarta Fabriker har examensarbetet Assembly Instructions for the Swedish Manufacturing Industry of the Future (30hp) utvecklat och utvärderat tre olika typer av monteringsinstruktioner kopplat till digitalisering: text och bild, video samt förstärkt verklighet.

Monteringsinstruktionerna testades i experiment för att ta reda på skillnader i avseende tid för att slutföra en montering, uppnådd produktkvalitet och uppfattad acceptans av oerfarna operatörer. Anvisningarna har också förbättrats individuellt genom användningen av tillgänglig litteratur. Slutsats från experimenten är att videoinstruktionen uppfattades bäst och rekommenderas därför att användas med hänsyn till oerfarna operatörer i detta fall med montering av VR-glasögon.

Vrbild0 0
Till vänster är VR-kartongen omonterad tillsammans med linserna och till höger den önskade slutprodukten.
20170911 090751
Monteringsstationen som används i Smarta Fabriker där opertören kan välja mellan de olika instuktionstyperna.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2017-08-23  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund