Three Box solution - Simultan affärsoptimering och affärsutveckling

Artikeln beskriver Three box solution som kan användas av företag för att hantera affärsutveckling på ett balanserat sätt för att kunna ha en hållbar och långsiktig överlevnad. För att kunna vara framgångsrik in varje box behöver företag utveckla olika färdigheter, arbetssätt och ledarskap.

På grund av en ständig utveckling av teknologi och i kundbeteenden så sker det även en ständig förändring av marknader. Detta gör att organisationer behöver kontinuerligt förändras för att kunna bemöta ny efterfrågan från kunder och nyttja ny teknik för att behålla sin konkurrenskraft. Denna förändringsförmåga ger svar på varför ett företag som GKN som startades inom gruv-och kolindustrin 1759, gick vidare till att tillverka skruvar och muttrar och idag är en aktör som tillverkar komponenter till flygmotorer, även då Wright bröderna fick det första flyget att lyfta 1903.

För att en organisation ska vara kapabel att ha en ständigt pågående förändring behöver företag utveckla förmågan att simultan optimera sin nuvarande verksamhet och samtidigt utforska nya affärsområden. Utmaningen ligger i att affärsoptimering och affärsutveckling kräver olika slags ledarskap, processer och metoder för att vara framgångsrika. En optimerad verksamhet har större fokus på effektivitet, produktivitet, inkrementell förbättring och säkra beprövade metoder. En affärsutvecklande verksamhet behöver vara mer snabbfotad. flexibel och kunna verka i en mer osäker miljö. Här finner många företag en utmaning att kunna bygga upp strukturer och fördela resurser som gör att företaget simultant kan jobba med optimering och utveckling.

För att kunna ha förmågan att kunna utvecklas i en positiv riktning behöver företaget skapa sig en insikt att framtidens affär byggs varje dag och att det krävs färdigheter i att kunna känna av förändringar i sin omvärld. Dessa förändringar kan vara baserade på teknik, kunder, lagar, konkurrenter osv. Det räcker inte heller med att företag förstår vilka förändringar som håller på att ske utan företaget behöver också ha förmågan att bemöta möjligheten eller hotet genom att allokera resurser för detta, ibland även på bekostnad av existerande resurser. Företagsledare kommer även här behöva lära sig att handskas med dom spänningar som kan uppstå mellan arbetsprocesser som jobbar med optimering och utveckling.

Ett praktiskt verktyg att optimera dagens affär och utveckla morgondagens affär är Three Box Solution. Detta verktyg är uppbyggt på tre metaforiska boxar. Box nummer ett handlar om hur ett företag lär sig optimera dagens affär. Box nummer två handlar om hur företag arbetar varje dag för att kunna utveckla morgondagens affär och box nummer tre handlar om vilka processer, arbetssätt som företaget behöver ändra i dagens affär för att kunna möjliggöra morgondagens affär. Det är viktig att kunna optimera dagens affär då dagens affär möjliggör morgondagens affär. Samtidigt är morgondagens affär avgörande för företagets långsiktiga överlevnad. Det finns även saker inom dagens affär som kan stå i vägen för att företaget ska kunna göra en övergång till morgondagens affär. Dessa processer och arbetssätt som kan vara i vägen är något som företaget behöver lära sig att successivt fasa ut. Dom tre boxarna är något som företag behöver lära sig att hantera på ett balanserat sätt för att kunna ha en hållbar och långsiktig överlevnad. För att kunna vara framgångsrik in varje box behöver företag utveckla olika färdigheter, arbetssätt och ledarskap.

Det finns fyra sätt som företag kan tänka för att kunna utveckla nya erbjudanden. Varje sätt har olika utgångspunkt i förhållande till nuvarande kunskap och tillgångar och har därför även olika svårighetsgrad.

  1. Använd företagets nuvarande kunskap och tillgångar för att utveckla nya erbjudanden på den marknaden som företaget redan verkar på.
  2. Nyttja företaget nuvarande förmågor och tillgångar för att etablera detta på en ny marknad.
  3. Utveckla ny kunskap och förmågor för att skapa nya erbjudanden på den befintliga marknaden.
  4. Utveckla ny kunskap och förmågor och går in på en ny marknad. Detta ses som det svåraste av sätten att skapa nya affärsmöjligheter.
Newsletter 1974449 1920
Affärsutveckling

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-11-05  |  Skriven av Sandra Mattsson