Cirkulär ekonomi - en expertintervju

I denna artikel ger Anneli Selvefors, PhD i människa-teknik-design, tips kring cirkulär ekonomi och delar med sig av sina tankar kring ämnet. Anneli har forskat på Chalmers Tekniska Högskola på hur cirkulering av produkter kan adresseras från ett användnings- och användarfokus och vilka utmaningar och möjligheter cirkuläritet medför från ett design perspektiv. Nu har hon startat ett eget bolag, Forming Futures, där hon vill stötta fler företag att arbeta med hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Anneli, du driver ditt egna bolag Forming Futures där målet är att stötta företag med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Varför tror du att det är så viktigt att företag börjar arbeta mer med dessa frågor?
Vi har 10 år kvar för att nå de uppsatta målen i Agenda 2030 och undvika de förödande klimatförändringar forskarvärlden prognostiserat. För att lyckas räcker inte bara förändring på individnivå, vi måste få till större systemförändringar och i det arbetet har företag en kritisk roll att spela. De företag som inte ställer om mot mer hållbara och cirkulära affärsmöjligheter kommer bli mindre relevanta på en framtida marknad med begränsade resurser. Så jag tror inte att det bara är viktigt, jag ser det som en fråga om överlevnad. Både för företagen och vårt samhälle i stort.


Hur skulle du beskriva cirkulär ekonomi? Hur hänger det ihop med hållbarhet?

Cirkulär ekonomi handlar i grunden om att ställa om vårt samhällssystem på ett sätt så att vår ekonomi inte längre bygger på kontinuerlig utvinning av jungfruliga råvaror. Eftersom jordens råvaror är begränsade är vårt nuvarande system inte hållbart i längden; vi kan inte fortsätta använda mer resurser än jorden kan regenerera. Genom att ställa om till en cirkulär ekonomi - där vi använder fossilfri energi, tar hand om och cirkulerar våra resurser samt regenererar våra ekosystem - ökar våra möjligheter att hålla oss inom de planetära gränserna.

Vad behöver ett företag tänka på när det gör om sin affärsmodell till en cirkulär? Finns det företag som lämpar sig mer eller mindre för denna omvandling?
Det finns många olika cirkulära affärsmodeller och vilken modell som bäst passar för ett visst företag varierar. Det beror exempelvis på vilka typer av produkter de erbjuder, vad som är attraktivt för deras målgrupp och hur mogen och förändringsbenägen branschen är. Det finns många saker att fundera över och fatta beslut kring, såsom vad företaget vill uppnå genom ett skifte av affärsmodell, i vilken utsträckning företagets organisation behöver förändras, och hur snabbt en omställning kan eller bör ske för att lyckas.

Har du några tips för företag som tillverkar produkter, vad ska de tänka på i design-fasen av sin produkt för att skapa bästa förutsättningar för en cirkulär affärsmodell?
Om ett företags affärsmodell innebär att erbjuda tillverkade produkter via någon form av tjänst är det såklart viktigt att designa både tjänst och produkt på ett sätt som passar för affärsmodellen. Det kan handla om att designa en produkt så den är enkel att reparera eller så att den lämpar sig väl för att hyras ut. Här finns det många guidelines att följa. Det viktiga är att redan i designfasen tänka på så många aspekter som möjligt för att öka chansen för en lyckad implementering.

Har du några åsikter kring hur vi kan använda digitalisering för att möjliggöra cirkulär ekonomi?
Digitaliseringen kommer sannolikt vara en viktig möjliggörare i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi ser redan idag många exempel på nya företag och tjänster som utnyttjar olika digitala plattformar för att cirkulera produkter eller tillgängliggöra cirkulära erbjudanden för konsumenter. Jag tror vi kommer få se mycket mer av den typen av lösningar framöver.

Anneliselvefors
Anneli Selvefors, PhD i människa-teknik-design

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-08-26  |  Skriven av Greta Braun