Underhåll i den smarta fabriken - examensarbete

Examensarbetet fokuserar på möjliga underhållslösningar för projektet Smarta fabriker. Examensarbetet ger förslag på hur fabriken som tillverkar VR-glasögon i projektet Smarta Fabriker skulle kunna dra nytta av de möjligheter som digitalisering skapar. Förslag på hur produktionen skulle kunna göras underhållsvänlig togs även fram tillsamman med förändringar i konstruktionen som minskar underhållskraven.

Smart Maintenace 1

En del i examensarbete var att studera hur vibrationssensorer användes för att genomföra Predictive Maintenance (PdM), där maskinens hälsa övervakas och analyseras. Framtida scenarier förutses genom att jämföra nya och historiska data. En underhållsprogramvara installerades för att stödja underhållsarbetarna i beslutsfattandet. Programvaran var ansluten till vibrationssensorerna för att möjliggöra onlineövervakning och fjärrkontroll i realtid.

Illustration
Illustration som visar insamling och visualisering av data.

En viktig erfarenhet av examensarbetet är att man bör utnyttja de möjligheter som digitalisering ger i designfasen när man bygger en fabrik utifrån ett underhållsperspektiv. Nedan följer några bilder på hur konstruktionen ändrats för att göra fabriken mer underhållsvänlig.

Smart Maintenace 2
Jämförelse mellan magasinets gamla och nya design där rörliga delar tagits bort helt.
Smart Maintenace 3
Jämförelse mellan gammal och ny design av inmatning till rotationsstansen. Rörliga delar har reducerats eller förstärkts.
Smart Maintenace 4
Jämförelse mellan den gamla och nya designen av hiss. Rörliga delar har förstärkts.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-01-28  |  Skriven av Johan Bengtsson