Underhållstekniker 4.0

För att svensk industri skall vara konkurrenskraftig krävs det att våra företag hänger med i utvecklingen, speciellt inom underhållsbranschen. Vad bör vi klä på dagens underhållstekniker med för verktyg och kompetens för att vara bäst rustade? Hur går vi från att arbeta avhjälpande till en mer datadriven organisation med hjälp av Smart Maintenance? Detta diskuteras i denna artikel som är framtagen av Hanne Ingvarsson som studerar på yrkeshögskola, Göteborgs Tekniska College.

Hanne Ingvarsson
Hanne Ingvarsson, student på Göteborgs Tekniska College

Tillsammans med Plant Maintenance på Volvo Cars Torslanda och projektet Smarta Fabriker tar man under våren 2020 fram en modell för vad man kallar ”Underhållstekniker 4.0” där fokus ligger på just detta.

I nuläget är så gott som allt förebyggande underhåll kalenderbaserat där man servar eller utför periodiskt utbyte på maskinparken utan att ta hänsyn till drifttid och maskinens verkliga hälsa samt utnyttjandegrad. Resultatet blir onödiga kostnader i form av mantid, obehövliga byten av reservdelar och tidsmässiga felprioriteringar.

Det finns redan nu verktyg att använda för att prediktera underhållet på ett bättre sätt, som genom mätdata indikerar när det är dags att göra service på en maskin. Det kan till exempelvis vara en givare som används för vibrationsmätning på en motor som kan trigga igång en arbetsorder i ett underhållssystem. Eller AR-teknik som kan användas i dels felsökningssyften, där specialkompetens kan finnas på distans och guida teknikern genom problemlösningar -men också som instruerande stöd vid större arbeten. Detta kan till exempel vara sprängskissvisualiering, 3D modeller eller elscheman som underlättar arbetet för underhållsteknikern. Utmaningarna ligger i att hitta fungerande användningsområden och att säkerställa att personalen är med på tåget under hela utvecklingen.

I det stora hela handlar det om att gå från avhjälpande och kalenderbaserat underhåll till databaserade beslut– dels tekniskt men också kulturellt. Det måste finnas en förståelse för både verktygen och datainsamlingen och dess användningsområden i hela underhållsorganisationen -inte bara hos underhållschefen. Det krävs alltså en strävan från alla instanser att arbeta på rätt sätt, eftersom systemet aldrig kommer bli bättre än datan du matar det med. Dessutom är det en konst att ta hand om stora mängder data och presentera det på ett tillgängligt och användarvänligt sätt.

För att kunna möta dessa utmaningar krävs det kompetens och utbildning. Det är alltså därför ”Underhållstekniker 4.0” behöver diskuteras och utvecklas. Hur kan vi använda Smart Maintenance för att lösa de problem vi har idag och hur kommer framtidens underhåll se ut?


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-02-25  |  Skriven av Johan Bengtsson