Volvo Cars går mot en alltmer datadriven tillvaro

Att arbeta med datadrivna beslut är en av 4 centrala principer av Smart Maintenance. Med dagens avancerade produktionsutrustning och teknik specifikt för datainsamling är möjligheterna näst intill oändliga. En utmaning dock som många företag stöter på, är att de samlar in mängder av data som man sedan inte riktigt vet vad man ska göra med. Eller så är den lagrade datan svår att ta ut och sammanställa från (ofta många olika) system.

Vi började kartlägga våra arbetsflöden kring dataanalys och insåg att vi spenderade orimligt mycket tid bara på att sammanställa datan som behövdes i våra analyser.

– Krister Mattsson, Smart Maintenance Engineer i karossfabriken på Volvo Cars, Torslanda.

En av utmaningarna på Volvo Cars var att datan lagrats i många olika system, vilket resulterat i att arbetsgången för att samla in och analysera data var mycket tidskrävande.

- Våra specialisttekniker spenderade 3,5 timme bara på att samla in data innan man kunde börja analysera vad som faktiskt har hänt, vilket inte alls är att utnyttja våra resurser rätt.

Krister berättar specifikt om ett exempel för att följa upp kvalitetsavvikelser. Där har de tidigare lagt mycket tid på att dagligen verifiera att man ligger innanför toleranserna. Nu får de i stället larm när det går utanför toleranserna, och det genereras automatiskt en arbetsorder.

- Tekniskt sett är det inget nytt inom underhåll, men vi har jobbat mycket med att göra det lättare att extrahera data för att göra analysen och presentera den på ett sätt som är användbart för våra tekniker, säger Krister.

Dom har kontinuerlig dialog med underhållsteknikerna och specialisterna för att säkerställa att verktygen som tas fram är användbara och bidrar till ett arbetssätt som håller i längden.

Mycket av datan som samlas in idag lagras i centrala databaser och man har gjort en satsning för att få datan noggrannare tidsbestämd. Tex. om larm loggas på sekundnivå finns det risk att flera larm får samma tidsstämpel, vilket gör det svårt att veta vilket larm som kom först och därmed försvåras arbetet med grundorsaksanalys. Om man i stället loggar larmen på micro-, eller nanosekundnivå, ger det större möjligheter att hitta grundorsaken baserat på i vilken ordning larmen verkligen uppstod.

På Volvo Cars pågår många initiativ för att gå från kalenderbaserat FU (förebyggande underhåll) och ronderingar till underhåll baserat på drifttimmar/cykler och larm som triggas av enkla algoritmer. Krister tar läckage av trycklyft som ett exempel: tidigare har tekniker gjort ronderingar i hela fabriken för att kolla efter läckage av tryckluft. Nu har de installerat teknik som hjälper till att reglera trycket och upptäcka läckage. Trycket regleras ner (luften stängs tillfälligt av) vid produktionsstopp, tex rast, i stället för att fortsätta hålla trycket som behövs vid produktion. Om det finns ett läckage kommer trycket gå ner snabbt. Skulle trycket nå en kritisk nivå sätts luften på igen för att förhindra skador på komponenter och produktionsutrustning. På detta sätt går det åt mycket mindre tryckluft vid produktionsstopp jämfört mot att kontinuerligt hålla produktionstryck trots läckage, och Volvo sparar pengar.

- Nu när vi börjat mäta kan vi se att vi har mycket mer läckage än vi tidigare trott. Vi sparar alltså mer pengar än vad vi räknade med när vi gjorde utvärderingen kring hur stora besparingar vi kunde göra.

Förutom att spara pengar på att minska användningen tryckluft arbetar teknikerna mycket mer effektivt när dom inte behöver gå ut och leta läckage. Nu skickas det automatisk arbetsorder med information om hur mycket det läcker. Inom kort vill dom även kunna skicka sms med arbetsorder till individer för ännu snabbare åtgärd.

Hittills har de haft fokus på att jobba med den data som de till 100% vet att teknikerna behöver i arbetet mot att minska antalet akuta ärenden – den data som dom använder men behövt ägna mycket tid åt att ta fram. Framöver vill man även jobba med maskininlärning, och projekt med externa parter är under uppstart. Däremot behövs ett centralt initiativ för att sätta standarden för arbetssätten.

- Vi vill ha en global standard med gemensamma arbetssätt på alla våra fabriker. I Torslanda har vi redan provat nya tekniska lösningar för att stötta våra tekniker, men för att komma vidare i utvecklingen behöver initiativet lyftas centralt på Volvo. Det som utvecklas ska kunna implementeras globalt.

Avslutningsvis vill Krister trycka på vikten av att definiera och kontinuerligt arbeta med målsättning.

För att lyckas med datadrivna arbetssätt behövs en tydlig plan för den organisatoriska utvecklingen som stöttar företagets övergripande mål gällande Smart Maintenance.

– Krister Mattsson, Smart Maintenance Engineer i karossfabriken på Volvo Cars, Torslanda.

Artikeln är skriven utav skriven av Camilla Lundgren baserat på intervju med Krister Mattsson på Volvo Cars.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2022-05-19  |  Skriven av Johan Bengtsson