VR - nu kan vi göra rätt redan innan vi gör fel

Med tekniken virtuell verklighet har vi en unik möjligt att göra om- och nybyggnationer av maskiner och layouter redan innan vi bygger dem.

Swedish Match
Så här ser det ut när våra medarbetare testar en layout i den virtuella miljön med VR-glasögon. Källa: Mattias Wermé, Swedish Match.

Chalmers har hjälpt Swedish Match att bygga upp en virtuell verklighetsmiljö (VR-miljö) av en linje i en av fabrikerna. Syftet var att testa tekniken i vår egen fabrik för att få en ökad förståelse för hur vi kan dra nytta av den. Samtidigt kunde verktyget användas i det pågående ombyggnadsprojektet som utförs på linjen.

För att bygga upp VR-miljön 3D-scannades först linjen. Det gjordes med hjälp av Chalmers 3D-scanner som använder sig av samma teknik som en vanlig lasermätare som mäter avstånd. Under 7 scanningar på respektive 5 minuter mätte scannern upp 117 miljoner punkter som tillsammans bildade ett så kallat punktmoln. Varje scanning avslutades med att rummet fotograferades och på så sätt kunde varje uppmätt punkt tilldelas en färg. Den inskannade modellen har därefter kombinerats med 3D-modellen av den nya layouten som ska byggas. Denna kombinerade modell har sedan lagts in i spelutvecklarprogrammet "Unity" vilket ger möjligheten att med VR-glasögon uppleva den nya layouten i en virtuell miljö. Dynamiska moment har även lagts in i modellen, så som att monitorerna till packarna är vridbara. Momentet lades in i syfte att testa om det finns tillräckligt mycket utrymme för att kunna byta en materialrulle som är placerad bakom monitorn.

Jag ser många fördelar med 3D-scanning och virtuell verklighetsmiljö. Tekniken har förbättrats radikalt de senaste åren och det finns stora förbättringsmöjligheter. Frågan vi nu står inför är inte om, utan när, vi ska börja använda oss av tekniken i vårt vardagliga arbete.

– Produktionstekniker som projektledde VR-testet på linjen

För att få mer insyn i hur vi kan använda tekniken ville vi få fler att testa den. Utifrån det höll vi ytterligare öppet hus och fick återkoppling från merparten av avdelningarna. Mer eller mindre alla som testade VR-miljön såg fördelar med tekniken. Några av kommentarerna var:

“One picture says more than 1000 words - what does a 3D - 1 million words?” - Manager process development

 “I mitt arbete att visuellt presentera framtida layouter och flöden är detta verktyg suveränt” - Simuleringsingenjör

 ”Enkelt att föreställa sig hur systemet kommer bli i verkligheten” – Simuleringsingenjör

”Lättare att få en bild av den nya "verkligheten"” – Projektledare

 ”Jag kunde få bra uppfattning om kritiska avstånd” – Maskinoperatör

 ”Även maskinoperatörer får möjlighet att bedöma en ny arbetsmiljö” – Maskinoperatör

 ”Very effective in creating a basis for discussion regarding layout” – Process developer digital solutions

 “Easy to use. (Alla ser exakt hur det ska se ut)” – Mechanic

 ”Verkligheten är nära” – Produktionstekniker


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2017-11-08  |  Skriven av Sandra Mattsson