Krönikor

edig publicerar vi regelbundet krönikor från personer inom näringslivet, utbildningssektorn, föreningslivet och andra delar av samhället. Den gemensamma nämnaren är att de har någonting viktigt och intressant att säga om digitaliseringen inom industrin.

Krönikorna är personligt hållna, och åsikterna är krönikörernas egna.

Martin Kurvde: Resiliens - vad är det? 3 juni 2024

Olle Söderqvist: Samarbete kan ge bättre digitalisering 3 april 2024

Johan Tjernell: Omställning för tillverkning av fabriker för skyddsmaterial möjligt tack vare Husmutterns crowd development 17 januari 2024

Anna Davidsson och Magnus Widfeldt: Elektrifieringen inom fordonsbranschen leder till högvolymautomation 9 november 2023

Jesper Knapp, Klas Moberg, Victor Bergström: AI - Möjligheter och begränsningar 21 september 2023

Christian Silvasti: Det börjar med högsta ledningen 11 april 2023

Marie Nilsson: Kompetensutveckling handlar om att tro på människan 24 januari 2023

Jan Oscarsson: Automationsbranschens viktiga roll i en cirkulär ekonomi 29 november 2022

Catarina Berglund: Medskick till den nya regeringen: IndTech stärker svensk konkurrenskraft 11 oktober 2022

Mia ILKKO: Avundsjuk på supermänniskan Underhållschefen? 23 maj 2022

San Giliyana: Smart underhåll med hjälp av industri 4.0 teknologier 21 april 2022

Ylva Amrén, Region Manager & Åsa Sandberg Business Unit Manager: För liten för att kunna påverka? 8 mars 2022

Anne-Marie Eklund Löwinder: IT-säkerhet i en digital tid - kan vi koppla upp allt och samtidigt skydda oss? 13 december 2021

Magnus Mörstam: Samarbete och digitalisering i värdekedjor är vägen framåt! 2 november 2021

Thomas Nilsson: Utmaningar och möjligheter för svensk industri 27 september 2021

Sandra Mattsson, forskare: Automatisering, kultur och att låta en liten teknikförändring bana vägen 20 augusti 2021

Anna-Karin Jönbrink: Hållbarhet och Digitalisering går hand i hand 25 maj 2021

Maria Nordström: Starkare tillsammans genom delning av data i skogliga aktörsnätverk 22 mars 2021

Frida Kjidderö: Hur lyckas man med digital automation? 2 februari 2021

Martin Friis: Digitala stambanans tid är nu! 7 december 2020

Folke Höglund: Kvalitet 4.0 leder till ett vassare kvalitetsarbete! 28 oktober 2020

Åsa Fast-Berglund: För att öka interaktionen mellan människa och maskin måste vi bli bättre på kommunikation 31 augusti 2020

Terese Jansson: Digitalisering kräver mer än ”Digitalisering” 27 maj 2020

Clas Tengström: Uppkopplade maskiner ger operatören lugn 13 maj 2020

Carl Heath: Krisen, digitaliseringen och det livslånga lärandet 3 april 2020

Darja Isaksson: Digital transformation och Sveriges konkurrenskraft 4 december 2019

Johan Söderström: Digitalisering – en möjliggörare för en hållbar framtid 26 november 2019