Christian Silvasti Coach, recruiter & inspirer Produktionslyftet Silvasti business development in Sweden AB

Det börjar med högsta ledningen

Publicerad: 11 april 2023

Förändringstakten är högre än någonsin, pandemier, krig och nu finansiella utmaningar medför att spelplanen är på väg att göras om för oss samtliga. Värdekedjorna förändras, hållbarhetskrav och cirkulära system medför att produktion är på väg tillbaka till Norden och inte minst till Sverige. Nu har vi chansen att bygga upp vårt industriland en nivå till och inte bara bli bra, utan faktiskt bli bäst i världen.

Men den stora utmaningen är att då måste högsta ledningen i våra företag, små som stora, gå före och visa vägen. En Lean baserad grundstruktur, digitalisering och automatisering är en grundförutsättning för att vi skall lyckas.

Vi måste också förändra vårt kompetensförsörjningssystem för att möta morgondagens behov. Nya organisatoriska innovationer krävs för att vi ska organisera oss efter våra process- och värdeflöden där kundvärden skapas; dagens silos och hierarkiska strukturer begränsar företagens utveckling. Utmaningen för dem är att integrera sina kunder i utvecklingen av nya varor och tjänster, att tillsammans skapa morgondagens optimala värdeflöden.

Just för kundintegrering är digitaliseringen en stor möjliggörare, men vad är digitalisering? I grunden handlar det mer om människor, innovation och förändring än om teknik där vår största utmaning är den egna organisationen. Tekniken är dock en central möjliggörare i nästa steg.

Men ledningen i många SME:er tvekar, man vet inte hur man skall göra, detta finns inte med i strategin, man har inte rätt beställarkompetens. Ni måste ut och se er om, besök Factory for the future, studera EDIG, gör studiebesök, nyttja era lokala IUC er. Det krävs modiga ledare som vågar gå före, testa i liten skala och utmana sig själva och se möjligheterna, de är oändliga. På detta sätt kommer vi kunna fortsätta vara bra, kanske till och med bli bäst i världen.

Publicerad 2023-04-11  |  Skriven av Christian Silvasti