Olle Söderqvist Industriutvecklare IUC Väst

Samarbete kan ge bättre digitalisering

Publicerad: 3 april 2024

Digitaliseringsmöjligheterna är enorma, men det är komplext att göra på ett bra sätt. Speciellt de små företagen behöver omge sig med samarbetspartners för att staka ut rätt riktning och hitta synergieffekter på vägen.

I mitt arbete på IUC Väst möter jag dagligen små och medelstora tillverkande företag i våra projekt som syftar till att stötta dem i deras utveckling på olika sätt. Vi träffar många företag i Fyrdodal med 20-40 anställda. Många av dessa företag har en VD som är operativ och man har begränsat med stabsfunktioner. Det är en utmaning för dessa företag att hålla sig uppdaterade på IT-säkerhet, affärssystemets senaste funktioner (om man ens har något) för att inte tala om intåget kring generativ AI som skapat lite av en hype på senare tid.

Min spaning att just dessa små företag är i en speciell situation. Det finns många smarta och väl fungerande lösningar hos dessa företag. Nackdelen är att omvärldsbevakning i en allt snabbare utveckling, ofta inte hinns med. Och hur ska man tänka för att skapa det bästa produktionssystemet för just mitt företag. Det finns alltför lite tid för att reflektera tillsammans. Man lever mycket i nuet för att klara leverans till kund med hög precision. Och det med all respekt! Framtiden måste dock också hinnas med!

Det är mycket som står på agendan att fixa inför en ganska snar framtid, exemplen är många: Cybersäkerhet – minimera risk för intrång, cirkulära flöden, energieffektivisering, effektiv produktion, automatisering, smart underhåll, minimera lagerhantering, kompetensutveckla, synas på sociala medier, strategier, investeringar, behov av efterkalkyler, val av affärssystem, hur ska vi förhålla oss till AI.

Digitalisering är ett verktyg som kan stötta i många av dessa utmaningar. MEN det gäller ju att göra det jobbet på ett sätt som ger värde för företaget och inte för ”digitaliseringens skull”. Det är svårt om man är ensam.

Du behöver inte vara ensam! Det allt bättre fungerande samarbetet i innovationsstödsystemet, dvs samarbetet mellan IUCer, forskningsinstitut, universitet/högskolor och forskningsfinansiärer, regioner med flera är en möjlighet för små företag. Det finns många exempel på långvariga samarbeten där vi som IUC har ledsagat företag mellan aktörer, beroende på var den bästa stöttningen finns. De goda exemplen är många. Rent generellt fungerar vi på IUC som en inkörsport till innovationssystemet. Vi genomför behovsanalyser och hjälper er de första stegen på vägen med att definiera ett problem och lösningen på detsamma. När frågan blir av lite mer specifik art så använder vi oss av experter från tex RISE eller en högskola – allt för att företaget alltid ska få bästa stöd.

Det finns fortfarande många företag som ännu inte prövat på att verkligen samarbeta med oss IUCer. Pröva! Det kan öppna sig helt nya möjligheter till omvärldsbevakning, kunskapsutveckling, beställarkompetens och mycket mer som kan bidra till att möta framtiden ännu bättre.

Vi finns till för er!

Publicerad 2024-04-03  |  Skriven av Olle Söderqvist