Carl Heath Utbildningsdirektör RISE

Krisen, digitaliseringen och det livslånga lärandet

Publicerad: 3 april 2020

Hur påverkar den nu pågående globala krisen vårt samhälle och våra företag? Hur möter vi de problem vi står inför, och fångar de möjligheter som uppstår? Hur stärker vi vårt samhälle med kunskap och livslångt lärande?

Vi befinner oss mitt i en av de största samhällsutmaningar Sverige har skådat i modern tid. Det största samhällshotet just nu är det lidande pandemin för med sig, där människor far illa och dör. I pandemins kölvatten följer stora påfrestningar för hela samhället och inte minst våra företag och näringslivet berörs genom stora ekonomiska svårigheter.

Men kriser är också ofta utgångspunkten för förändring, innovation och nytänkande. Helt enkelt av den anledning att man inte har något alternativ än att pröva det man tidigare inte vågat pröva. Vi tar större risker eftersom hoten är större. Vi har fått se sidor av samhällets och företags digitalisering under senare veckor som vi inte kunnat föreställa oss för bara någon dryg månad sedan. Vi använder digitala verktyg som aldrig förr. Vi samarbetar, delar tips och idéer, och utvecklar arbetsformer i hög fart. Många av oss har snabbt fått upp vanan i att ha digitala möten, kanske till och med förenings- och styrelsemöten, kundmöten och after work. Vi hittar nya funktioner i de kollaborativa verktyg vi sneglat på, men inte kommit oss för att pröva på riktigt. Arbetsgrupper organiserar sig i Teams eller Slack eller andra samarbetsytor. Företaget Zoom dubbleras i värde på kort tid när deras videosamtalsteknologi helt plötsligt blir förstahandsval för många utbildare och många andra. En spontan digital workshop mellan ett par företag uppstår, och med verktyget Miro sker samverkan som bygger gemensamma idéer om framtiden. Youtube stärker sin ledande position som folkbildningsmiljö. Onlinesjukvård, onlineskola, onlinejobb och onlinefritid. Helt plötsligt är digitaliseringen och människors tillgång till internet en grundläggande förutsättning för att ta del av samhället, för att arbeta, studera eller bidra till föreningslivet.

Men allt är inte rosor och parfym. De flesta av oss vill ha lite av varje. Vi saknar våra möten, samtal, konferenser och mötesplatser. Vi längtar efter det som var, men kanske tillsammans med det vi funnit. För vissa är utmaningarna än större. Många är de som inte är en del av vårt snabbt digitaliserade samhälle och arbetsliv. Runt en miljon svenskar är i liten eller ingen utsträckning online. För dessa bjuder vår samtid på stora utmaningar. Med ett förändrat medielandskap är samhällets utsatt för desinformration och propaganda från såväl andra statsmakter som olika illasinnade intressen. Att veta vad som är sant och inte är inte bara viktigt för oss som medborgare, utan också för våra företag och organisationer och för samhället i stort.

För att möta utmaningar och problem, och finna möjligheter och vägar framåt, ser vi med all önskvärd tydlighet hur viktigt ett livslångt lärande är. För det är bara med kunskap vi kan forma en framtid av välstånd och framgång. Det är bara med kunskap vi kan motverka de destruktiva sidorna av samhällets digitalisering. Om denna kris vi nu befinner oss mitt i lär oss något i detta nu, så är det just detta. Samhällets förmåga att möta framtiden handlar om vårt allas ansvar för ett livslångt lärande, för alla.

Publicerad 2020-04-03  |  Skriven av Carl Heath