Folke Höglund Vice Ordf. SFK Väst

Kvalitet 4.0 leder till ett vassare kvalitetsarbete!

Publicerad: 28 oktober 2020

Den ökande digitaliseringen har lett till ett paradigmskifte som påverkar i stort sett allt i vårt samhälle. Möjligheter till organisationers operationella excellence förbättras.

Modernt kvalitetsarbete har cirka 30 år på nacken, och mycket positivt har hänt. Vi har ledningssystem som är ISO 9001 certifierade, SIQ Managementmodell och olika förbättringsprogram varav de mest spridda är Lean och Six Sigma. Det är nu hög tid för kvalitetsutveckling att nyttja de teknologiska framstegen inom digitalisering. Kvalitet 4.0 innebär i huvudsak förädling av data, samt de möjligheter som uppkoppling ger för involvering och engagemang av verksamhetens medarbetare.

Är Kvalitet 4.0 en ny trend?

Nej, de tidigare initiativen inom kvalitetsarbetets principer, metoder och verktyg gäller även under Kvalitet 4.0 eran. Men genom att nyttja modern teknologi, kan organisationers förmåga vässas för att skapa mer robusta och förutsägbara processer, ökad kundnöjdhet samtidigt med ökad effektivitet. Genom att integrera teknologin, processer med hänsyn till mänskliga aspekter, skapas förutsättningar för en framgångsrik kvalitetsutveckling.

Kvalitet 4.0 tar rygg på Industri 4.0.

Industri 4.0 är är uppbyggt kring digitalisering; med data, automatisering samt de möjligheter som uppkoppling ger. Dessa teknologier bildar också grundbultarna inom Kvalitet 4.0. Insamling av ”Big Data” – såväl kvantitativ som kvalitativ (icke numerisk) data – via ”Internet of Things, IoT” ofta bearbetad av ”Artificiell Intelligence, AI”. Organisationer kan skaffa sig värdefull information i realtid från hela värdekedjan, från leverantörer till kunders applikationer. Genom uppkoppling skapas möjligheter till snabb och direkt kommunikation mellan medarbetare och ledning, samt mellan processer och medarbetare.

Kvalitetsprofessionella är ytterst lämpade för en utvidgad roll

Flera områden inom Kvalitet 4.0 kräver helt eller delvis specialistkompetens. Kvalitetsprofessionella är vana vid att hantera system och processer, analysera och lösa problem samt hantera och utvärdera data. De förstår att öppna kommunikationskanaler med medarbetare skapar engagemang genom involvering, vilket är nyckel till framgång. De måste inte vara superexperter inom IT eller statistik, men behöver ha beställarkompetens och agera som brygga mellan verksamhetens processer och experter. I ett längre perspektiv kan man tänka sig att kvalitetsprofessionella alltmer övergår till en analytisk roll, och varför inte inom bredare fält än kvalitetsområdet?

Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, kommer under kommande år att fokusera på Kvalitet 4.0, bland annat under konferensen World Quality Day i höst samt i samband med andra aktiviteter.

Tillsammans stärker vi Sveriges konkurrenskraft!

– Med rätt engagemang har Sverige alla förutsättningar att leda utvecklingen av Kvalitet 4.0, vilket kommer att bidra till att uppfylla SFKs mission. 

Publicerad 2020-10-28  |  Skriven av Folke Höglund