Hur digitalisera?

Många vet inte vad digitalisering är och framför allt hur digitalisering kan implementeras. Här kommer några tips som tagits fram vid workshops med leverantörsföretag:

  • Ta små steg och ta fram exempel på digitaliseringsresor som redan finns i företaget.
  • Fokusera på glädjen och det positiva med digitalisering istället för det negativa.
  • Involvera alla medarbetare.
  • Fundera på hur kompetensbehov stärks tex med lärlingsprogram eller liknande.
  • Finns det nya affärer och tjänster som kunderna kommer att efterfråga som ni kan tillhandahålla?

Det finns många goda exempel på hur industriföretag dragit nytta av digital teknik för att effektivisera produktionsflöden, höja kvalitén, förenkla för kunder och säkerställa att produktionen stannar i Sverige. Här kan du ta del av några spännande företagsexempel:

I edig har vi tagit fram ett så kallat edig-hjul som är en beskrivning av en digitaliseringresa: Innovation, Nya affärsmodeller, Den uppkopplade fabriken, Digitala kopior, Visualisering, Människa-maskin samarbete, Smarta arbetssätt, Additiv tillverkning, Miljösmart produktion, Attraktivt arbete, Global samverkan, Artificiell Intelligens.

I hjulet presenteras ämnesområdena, det vill säga de viktiga områdena inom digitalisering, i en logisk ordning. Resan börjar med innovation, nya affärsmodeller och uppkoppling varefter sedan olika hjälpmedel och smarta arbetssätt gås igenom. Därefter följer olika strategier för miljösmart produktion, attraktivt arbete samt global samverkan. Resan avslutas med en högre digital mognad, AI.

Edig Helhet Boll
Edig-hjulet

Det är viktigt att ledningen är medveten om vad digitalisering är så att de kan hjälpa resten av företaget framåt. Vi tipsar gärna om starten på den resan. En viktig del i en digitaliseringsstrategi är att veta varför ert företag vill digitalisera.

Det finns självklart flera stöd för hur ni som företag kan starta ert digitaliseringsarbete. Nedan följer några förslag:

  • Ett praktiskt exempel på hur man kan gå tillväga och vad man kan tänka på finns här Digitalisering – hur kommer jag igång?
  • Exempel på stöd för digitalisering för små- och medelstora företag är projektet Kickstart och Digiresan, som har syftet att skapa insikt om utmaningar och möjligheter med digitalisering i industrin.